Xây dựng báo cáo và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan để phục vụ công tác kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019

Cập nhật: 18/2/2020 | 9:25:13 AM

Ngày 17 tháng 02 năm 2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 284/UBND-KTN về việc xây dựng báo cáo và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan để phục vụ công tác kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019.

(Nguồn: Sở Tài chính)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 657
  • Khách trong ngày: 674
  • Khách online: 35
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính