TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SỞ TIN TỨC - SỰ KIỆN HỆ THỐNG VĂN BẢN HỎI ĐÁP VỀ CSTC CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
TRANG CHỦ > Tin tức - Sự kiện > Tin tức Bản in  |  Gửi thư  |  Kênh RSS
Thực hành tiết kiệm trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp
Chính phủ đã và đang nỗ lực, đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu DNNN. Trong đó việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là một nhiệm vụ trọng tâm. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, thể chế, cơ chế quản lý DNNN và chuyển đổi DNNN đã được ban hành khá đồng bộ. DNNN có giảm về số lượng, nhưng DNNN trong những ngành, lĩnh vực quan trọng thì quy mô vốn tăng lên, hiệu quả hoạt động tốt hơn, cơ bản thực hiện được vai trò nòng cốt của kinh tế nhà nước, làm công cụ vật chất để Nhà nước định hướng và điều tiết kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội...

Nhiều tập đoàn (TĐ), tổng công ty (TCT) kinh doanh có lãi, là chủ lực trong việc bảo đảm các cân đối lớn, có vai trò giúp Nhà nước trong việc bình ổn giá cả, kiềm chế lạm phát, ổn định xã hội, ngăn ngừa suy giảm kinh tế; thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao đầu tư những dự án trọng điểm, quan trọng phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội dài hạn của đất nước, mặc dù hiệu quả về kinh tế thấp nhưng hiệu quả về xã hội rất lớn mà các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không làm hoặc chưa đủ khả năng làm.

 

Tuy nhiên, trong thời gian qua, hiệu quả sản xuất kinh doanh của DNNN chưa tương xứng với nguồn lực được phân bổ. Công tác quản trị doanh nghiệp chậm đổi mới. Việc quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với DNNN còn bất cập.

 

Một số TĐ, TCT kinh doanh thua lỗ, hiệu quả quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước, đất đai thấp. Một số lãnh đạo TĐ, TCT có hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, gây lãng phí.

 

Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến những hạn chế, yếu kém trong tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cùng những hành vi vi phạm pháp luật gây lãng phí, thất thoát lớn vốn, tài sản của nhà nước, để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

 

Trong bối cảnh lạm phát và lãi suất tăng cao, thắt chặt tiền tệ và đầu tư để chống lạm phát, thị trường bị thu hẹp, các TĐ và TCT nhà nước đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Chính phủ đã và đang nỗ lực, đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu DNNN. Đề án với mục tiêu làm cho DNNN có cơ cấu hợp lý hơn, tập trung vào ngành, lĩnh vực then chốt, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội và quốc phòng, an ninh; làm nòng cốt để kinh tế nhà nước thực hiện được vai trò chủ đạo, là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng, điều tiết nền kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô.

 

Tái cơ cấu TĐ, TCT nhà nước một cách toàn diện từ mô hình tổ chức, quản lý, nguồn nhân lực, ngành nghề sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển, đầu tư đến thị trường và sản phẩm. Tổ chức lại một số TĐ kinh tế, TCT nhà nước cho phù hợp với thực trạng và yêu cầu nhiệm vụ. Hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, đặc biệt chú trọng đến khung pháp lý đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Đổi mới phương thức quản lý, thực hiện có hiệu quả cổ phần hoá DNNN.

 

Tính đến tháng 8-2012 đã có 53 TĐ, TCT xây dựng đề án tái cơ cấu, trong đó có 9 TĐ, TCT đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án. Các TĐ, TCT đang tích cực thực hiện các biện pháp để thoái vốn đầu tư ngoài ngành.

 

Công tác sắp xếp lại, cổ phần hoá DNNN đang được tiếp tục triển khai thực hiện. Tính đến hết tháng 7-2012, cả nước đã thực hiện sắp xếp được 5.857 DNNN và bộ phận DNNN, trong đó: Cổ phần hoá 3.952 DNNN, chiếm 67,4% tổng số DNNN (khối Trung ương là 1.658 doanh nghiệp, khối địa phương 2.294 doanh nghiệp). Các hình thức sắp xếp khác, như chuyển sang công ty TNHH một thành viên, sáp nhập, hợp nhất, giao, bán... là 1.905 DNNN. Theo kế hoạch, trong giai đoạn từ 2011-2015 sẽ thực hiện sắp xếp lại, cổ phần hoá đối với 899 DNNN, riêng năm 2012 là 93 DNNN.

 

Bên cạnh đó, nhằm góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo điều kiện cho các loại hình doanh nghiệp tự chủ hoạt động theo thể chế kinh tế thị trường và thúc đẩy sự phát triển và nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của khu vực doanh nghiệp Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 11-6-2012 phê duyệt Đề án Đổi mới quản trị doanh nghiệp theo thông lệ kinh tế thị trường. Trong đó, có các nội dung về đổi mới công tác quản lý nhà nước, cải thiện quản trị doanh nghiệp; quy chế công bố thông tin về hoạt động của các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, trọng tâm là công ty mẹ của các TĐ kinh tế, TCT nhà nước.

 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, năm 2012 các TĐ, TCT nhà nước đã triển khai mạnh mẽ nhiều biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm, tiết giảm từ 5% đến 10% chi phí quản lý. Tổng số tiền tiết kiệm do tiết giảm chi phí năm 2012 các TĐ, TCT nhà nước đã đăng ký là 12.548,7 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2012, tổng chi phí đã thực hiện tiết giảm được theo báo cáo của các TĐ, TCT là 4.433 tỷ đồng.

 

Hiện các TĐ, TCT đang tiếp tục rà soát, điều chỉnh các dự án cho phù hợp với khả năng huy động vốn, đình hoãn, giãn tiến độ các dự án chưa cấp bách và không làm ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; sắp xếp lại các dự án đầu tư theo hướng tập trung cho lĩnh vực kinh doanh chính; tiết giảm tối đa chi phí tổ chức hội nghị, hội thảo, mua sắm tài sản, điều chuyển vốn hợp lý... để tiếp tục thực hiện tiết giảm chi phí theo kế hoạch.

 

(Nguồn: BTC )
Share |
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đúng hướng (1/10/2012)
Tiếp tục hoàn thiện Nghị định chi tiết thi hành Luật Giá và Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Giá về thẩm định Giá (1/10/2012)
Bước tiến mới trong hợp tác tài chính Việt Nam - Vương quốc Anh (26/9/2012)
Kết quả tích cực hơn một năm triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp: Bước chạy đà cho những năm tiếp theo  (8/7/2012)
Liên Bộ Tài chính – Công thương điều hành giá xăng, dầu trong thời điểm hiện nay và dự kiến điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 (8/6/2012)
Bộ Tài chính: Cụ thể hoá các chủ trương cắt giảm chi tiêu công, đảm bảo an sinh xã hội (16/5/2011)
Thu ngân sách Nhà nước có thể giảm hơn 53.000 tỷ đồng (10/5/2011)
Dự toán ngân sách Nhà nước 2011 có gì đáng chú ý? (10/5/2011)
Cắt giảm 1.720,8 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước tại 666 dự án (10/5/2011)
Quan hệ giữa Việt Nam và Australia ngày càng khởi sắc (4/5/2011)
Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chưa được điều chỉnh giá bán xăng dầu trong nước (4/5/2011)
Chưa có chủ trương điều chỉnh giá xăng dầu (4/5/2011)
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung: JBIC là đối tác quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam (4/5/2011)
Ban hành Luật Kiểm toán độc: Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ kiểm toán (4/5/2011)
Tăng cường hợp tác về tài chính giữa Việt Nam và Mỹ (4/5/2011)

Trang được mở: 399

Khách trong ngày: 333

Khách online: 69

Lượt khách: 1

Thông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính
Giấy mời
Công văn 7078/BTC-KBNN ngày 30/5/2017 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục Ngân sách nhà nước
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948-11/6/2018)
XIN Ý KIẾN THAM GIA VÀO BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Dự thảo Nghị quyết Quy định Về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Lần 3)
THÔNG BÁO CỬ NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Thông báo tình hình công khai vốn đầu tư XDCB quý III năm 2016
Sở Tài chính: Công văn xin ý kiến tham gia vào các dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh
Tdoffice
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cung cấp số liệu để các cơ quan, đơn vị tải về.
Giải pháp thuế giá trị gia tăng theo tinh thần Nghị quyết số 37/NQ-CP
Điều hành kinh doanh xăng dầu
Ký kết bản Hiệp định vay tài trợ cho Dự án Y tế Việt Nam
Công tác điều hành giá xăng dầu hiện nay
Kết quả Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 15, ngày 07-08/4/2011, tại Bali, Indonesia
Nội dung Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011
Điều hành giá và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu
Tiếp Chủ tịch KfW và Lễ ký 2 Hiệp định với KfW
Lễ ký Hiệp định vay vốn Quỹ Cô Oét
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính
Quảng cáo cuối trang