TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SỞ TIN TỨC - SỰ KIỆN HỆ THỐNG VĂN BẢN HỎI ĐÁP VỀ CSTC CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
TRANG CHỦ > Tin tức - Sự kiện > Tin tức Bản in  |  Gửi thư  |  Kênh RSS
Tập đoàn Bảo Việt: Hướng tới mục tiêu hoàn thành Chiến lược 5 năm giai đoạn 2011-2015
Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông mới đây của Tập đoàn Bảo Việt đã nhất trí thông qua kế hoạch chiến lược mới 5 năm giai đoạn 2011-2015 của TĐBV. Lộ trình triển khai chiến lược mới sẽ theo 3 giai đoạn với mục tiêu củng cố vị thế của TĐBV là Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam.

Ảnh minh hoạ 
 
Giai đoạn 2011-2012: Xây dựng "Một Bảo Việt trên Một nền tảng mới", tập trung xây dựng nền tảng công nghệ thông tin thống nhất, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu khách hàng chung, đầu tư phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, đổi mới quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế, hoàn thiện hệ thống thương hiệu thống nhất, tăng cường năng lực tài chính thông qua tăng vốn, phát triển sản phẩm dịch vụ mới.
 
Giai đoạn 2012-2013: Chuyển đổi mô hình kinh doanh, thực hiện chuyển biến mạnh mẽ trong chất lượng dịch vụ khách hàng, chú trọng khách hàng cá nhân, cung cấp các dịch vụ tài chính kết hợp, phát triển lĩnh vực kinh doanh mới, hoàn thành chuyển đổi quản lý tập trung - dịch vụ tại chỗ.
 
Giai đoạn 2013-2015: Tạo sự chuyển biến mạnh trong tăng trưởng doanh thu và hiệu quả, khẳng định sự chuyên nghiệp và hợp tác nội bộ mạnh mẽ, khẳng định thương hiệu và chất lượng dịch vụ hàng đầu Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, trở thành một Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực.
 
Mục tiêu chiến lược 5 năm hợp nhất toàn Tập đoàn
 
Tăng trưởng Tổng tài sản bình quân hàng năm 17%, đạt 100.000 tỷ đồng đến cuối năm 2015
 
Tăng trưởng Tổng doanh thu bình quân hàng năm 16%, đạt 26.000-28.000 tỷ đồng đến cuối năm 2015
 
Tăng trưởng Lợi nhuận sau thuế (LNST) bình quân hàng năm 23%, đạt 2.600-2.800 tỷ đồng. LNST thuộc Tập đoàn Bảo Việt đạt 2.200-2.300 tỷ đồng.
 
Mục tiêu 5 năm của Tập đoàn Bảo Việt (công ty mẹ)
 
Tăng vốn điều lệ đến năm 2015 đạt 9.500 tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu tăng vốn, phát triển hoạt động kinh doanh của các công ty con, vốn chủ sở hữu đạt 14.320 tỷ đồng cuối năm 2015
 
Tăng trưởng Tổng doanh thu bình quân hàng năm 12%, đạt 2.100-2.200 tỷ đồng cuối năm 2015
 
 
Tăng trưởng LNST bình quân hàng năm 15%, đạt 1.500-1.700 tỷ đồng cuối năm 2015
 
Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ năm 2015 đạt 16-18%, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 dự kiến đạt 14-16%.
 
Mục tiêu chiến lược 5 năm đối với các lĩnh vực kinh doanh chính
 
Bảo hiểm phi nhân thọ: Giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ về thị phần doanh thu phí bảo hiểm giữ lại. Cuối năm 2015, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 8.800 tỷ đồng, LNST đạt 480 tỷ đồng.
 
Bảo hiểm nhân thọ: Giữ vững vị trí hàng đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ về doanh thu phí và chất lượng dịch vụ. Cuối năm 2015, doanh thu phí bảo hiểm đạt 6.700 tỷ đồng, doanh thu khai thác mới đạt 1.971 tỷ đồng, tăng trưởng hàng năm 21%, LNST đạt 580 tỷ đồng.
 
Ngân hàng: Trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu về chất lượng dịch vụ. Cuối năm 2015, LNST đạt 1.350 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 70.000 tỷ đồng, huy động vốn đạt 52.000 tỷ đồng.
 
Chứng khoán: Trở thành công ty chứng khoán hàng đầu về thị phần môi giới. Cuối năm 2015, tổng doanh thu đạt 565 tỷ đồng, LNST đạt 370 tỷ đồng.
 
Quản lý quỹ: Trở thành công ty quản l ý quỹ hàng đầu Việt Nam về tổng tài sản quản l ý, chất lượng dịch vụ và đa dạng sản phẩm. Cuối năm 2015, quy mô tổng tài sản quản l ý đạt 34.600 tỷ đồng, tổng doanh thu đạt 118 tỷ đồng, LNST đạt 43 tỷ đồng.
 
(Nguồn: Tập đoàn Bảo Việt )
Share |
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Gặp mặt truyền thống Tiểu ban Tài chính R- Ban Kinh Tài Trung ương Cục Miền Nam (4/5/2011)

Trang được mở: 224

Khách trong ngày: 151

Khách online: 20

Lượt khách: 1

Thông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính
Giấy mời
Công văn 7078/BTC-KBNN ngày 30/5/2017 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục Ngân sách nhà nước
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948-11/6/2018)
XIN Ý KIẾN THAM GIA VÀO BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Dự thảo Nghị quyết Quy định Về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Lần 3)
THÔNG BÁO CỬ NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Thông báo tình hình công khai vốn đầu tư XDCB quý III năm 2016
Sở Tài chính: Công văn xin ý kiến tham gia vào các dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh
Tdoffice
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cung cấp số liệu để các cơ quan, đơn vị tải về.
Giải pháp thuế giá trị gia tăng theo tinh thần Nghị quyết số 37/NQ-CP
Điều hành kinh doanh xăng dầu
Ký kết bản Hiệp định vay tài trợ cho Dự án Y tế Việt Nam
Công tác điều hành giá xăng dầu hiện nay
Kết quả Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 15, ngày 07-08/4/2011, tại Bali, Indonesia
Nội dung Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011
Điều hành giá và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu
Tiếp Chủ tịch KfW và Lễ ký 2 Hiệp định với KfW
Lễ ký Hiệp định vay vốn Quỹ Cô Oét
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính
Quảng cáo cuối trang