TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SỞ TIN TỨC - SỰ KIỆN HỆ THỐNG VĂN BẢN HỎI ĐÁP VỀ CSTC CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
TRANG CHỦ > Tin tức - Sự kiện > Tin tức Bản in  |  Gửi thư  |  Kênh RSS
Sở Tài chính Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Ngày 20/7/2016, tại Hội trường Sở Tài chính. Chi bộ Sở Tài chính đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

          Thực hiện chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 20/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Chương trình số 07-CT/ĐUK ngày 27/6/2016 của Đảng ủy khổi các cơ quan tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 38/KH-CB ngày 12/7/2016 của Chi bộ sở Tài chính về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

          Ngày 20/7/2016, tại Hội trường Sở Tài chính. Chi bộ Sở Tài chính đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong CCVC thuộc Sở. Đồng chí Trần Xuân Chiến - Bí thư chi bộ khai mạc Hội nghị, đồng thời quán triệt cán bộ đảng viên công chức, viên chức nghiêm túc nghiên cứu, học tập, thảo luận; kết thúc đợt học tập CCVC viết bài thu hoạch, tổng hợp báo cáo kết quả học tập về Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh theo quy định.

          Tại Hội nghị, CCVC được nghiên cứu 3 chuyên đề đó là: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

          Qua việc tiếp thu các nội dung của Nghị quyết, 100% CCVC thuộc Sở đã nhận thức một cách toàn diện về những vấn đề cốt lõi, nắm vững nội dung cơ bản và những vấn đề mới của Nghị quyết XII của Đảng; Việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần này cũng là điều kiện để các phòng chuyên môn, đơn vị triển khai tuyên truyền sâu rộng hơn đến toàn CCVC; xây dựng chương trình hành động, đồng thời vận dụng các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết và văn kiện Đại hội XII của Đảng vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành, cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

          Trên cơ sở nội dung chuyên đề được giới thiệu, Hội nghị dành thời gian thảo luận, trao đổi và tập trung vào nội dung các đánh giá, dự báo tình hình, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội…; đồng thời phân tích các nhiệm vụ, giải pháp, nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý tài chính ngân sách, tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết, hoàn thành các mục tiêu do Đại hội XII của Đảng đề ra

          Một số hình ảnh về Hội nghị:

                        Đ/c Trần Xuân Chiến - Tỉnh ủy viên- Bí thư chi bộ khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biển lần thứ XII của Đảng

Đ/C TRẦN XUÂN CHIẾN - TỈNH ỦY VIÊN - BÍ THƯ CHI BỘ KHAI MẠC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT,

TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

                        

                       

Đ/C ĐINH XUÂN TRƯỜNG - TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO- ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

                        

 

 

(Nguồn: Trần Nhân - STC )
Share |
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 4/2016 (5/5/2016)
BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 3/2016 (5/5/2016)
CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HLH PHỤ NỨ VIỆT NAM 20/10/1930-20/10/2015 (23/10/2015)
Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2015 (5/10/2015)
BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 9 NĂM 2015 (29/9/2015)
CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN TUỔI TRẺ NGÀNH TÀI CHÍNH LAI CHÂU HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM  70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TÀI CHÍNH VIỆT NAM 28/8/1945-28/8/2015  (1/9/2015)
Ngành Tài chính – 70 năm xây dựng và trưởng thành (28/8/2015)
HỘI THI VĂN NGHỆ QUẦN CHÚNG NĂM 2015 (3/8/2015)
Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2015 (9/7/2015)
Nghị quyết số 01/NQ-CP (21/1/2015)
Nghị quyết 01/NQ-CP về những chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 (20/7/2013)
Tài chính Lai Châu một chặng đường (8/6/2013)
Quyết liệt thực hiện tái cơ cấu DNNN tạo động lực thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế (6/11/2012)
Chính phủ: Ngay khi cân đối được nguồn sẽ điều chỉnh tăng lương (30/10/2012)
Quản lý và sử dụng NSNN chặt chẽ, hiệu quả (26/10/2012)

Trang được mở: 233

Khách trong ngày: 160

Khách online: 28

Lượt khách: 1

Thông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính
Giấy mời
Công văn 7078/BTC-KBNN ngày 30/5/2017 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục Ngân sách nhà nước
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948-11/6/2018)
XIN Ý KIẾN THAM GIA VÀO BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Dự thảo Nghị quyết Quy định Về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Lần 3)
THÔNG BÁO CỬ NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Thông báo tình hình công khai vốn đầu tư XDCB quý III năm 2016
Sở Tài chính: Công văn xin ý kiến tham gia vào các dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh
Tdoffice
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cung cấp số liệu để các cơ quan, đơn vị tải về.
Giải pháp thuế giá trị gia tăng theo tinh thần Nghị quyết số 37/NQ-CP
Điều hành kinh doanh xăng dầu
Ký kết bản Hiệp định vay tài trợ cho Dự án Y tế Việt Nam
Công tác điều hành giá xăng dầu hiện nay
Kết quả Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 15, ngày 07-08/4/2011, tại Bali, Indonesia
Nội dung Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011
Điều hành giá và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu
Tiếp Chủ tịch KfW và Lễ ký 2 Hiệp định với KfW
Lễ ký Hiệp định vay vốn Quỹ Cô Oét
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính
Quảng cáo cuối trang