Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ năm 2019

Cập nhật: 16/1/2019 | 10:18:27 AM

Ngày 14 tháng 01 năm 2019, Sở Tài chính Lai Châu ban hành Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ năm 2019 số 51/KH-BCĐQCDC

Nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan năm 2019, Ban chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở Sở Tài chính xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ năm 2019. Các phòng, đơn vị, các đoàn thể tải văn bản trên để nghiên cứu, thực hiện.

Tải văn bản đính kèm: 

(Nguồn: Sở Tài chính)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 150
  • Khách trong ngày: 286
  • Khách online: 42
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính