Hội nghị trực tuyến toàn quốc Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Cập nhật: 12/6/2021 | 4:09:12 PM

Thực hiện Công văn số 126-CV/ĐUK ngày 10/6/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh mời dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa chuyên đề năm 2021.

Ngày 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021. Đảng bộ Sở Tài chính đã phối hợp với Viễn thông Lai Châu mở điểm cầu trực tuyến tại Hội trường Sở Tài chính và tổ chức cho 100% đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở tham dự Hội nghị theo chương trình Hội nghị trực tuyến của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đồng chí Lò Văn Duy - Phó Bí thư Đảng bộ Sở tham dự Hội nghị

Buổi sáng, Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương trình bày báo cáo tóm tắt sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; xem phóng sự về kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Buổi chiểu, Hội nghị được nghe đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".

Quang cảnh đảng viên, CCVC sở Tài chính tham dự Hội nghị

Trên cơ sở nội dung đã được tiếp thu tại Hội nghị, Đảng bộ Sở Tài chính đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung chuyên đề năm 2021 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự, lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" đến toàn thể cán bộ, đảng viên; vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự, lực tự cường phù hợp với tình hình thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

(Nguồn: Trần Đức Nhân)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 356
  • Khách trong ngày: 308
  • Khách online: 46
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính