Giấy mới số 63/GM-STC ngày 14/11/2017

Cập nhật: 16/11/2017 | 10:40:37 AM

Giấy mời Dự lớp tập huấn: Quy định về đầu tư công và quản lý, thanh toán quyết toán vốn đầu tư, quyết toán dự án hoàn thành; chính sách tài chính, đất đai

Tải văn bản đính kèm: 

(Nguồn: Sở Tài chính)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 149
  • Khách trong ngày: 283
  • Khách online: 40
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính