Công văn số 958/STC-HCSN về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình, Nghị quyết của HĐND tỉnh

Cập nhật: 24/10/2017 | 9:40:56 AM

Tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình, Nghị quyết nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Thống kê năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính về Quy định lập dự toán, quản lý, dử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia.

Ngày 23/10/2017, Sở Tài chính đã có Công văn số 958/STC-HCSN về việc Tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình, Nghị quyết nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Đề nghị các đơn vị tải bản mềm và tham gia ý kiến bằng văn bản, gửi về Sở Tài chính trước ngày 27/10/2017 để Sở chỉnh sửa, hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành văn bản.

Tải văn bản đính kèm: 

(Nguồn: Sở Tài chính)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 984
  • Khách trong ngày: 820
  • Khách online: 49
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính