Công văn số 257/STC-GCS về việc báo cáo tình hình triển khai ứng dụng CNTT vào công tác quản lý tài sản công

Cập nhật: 13/3/2019 | 2:31:34 PM

Thực hiện Công văn số 297/UBND-TM ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh Lai Châu về việc báo cáo tình hình triển khai ứng dụng CNTT vào công tác quản lý tài sản công. Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố thực hiện và gửi về Sở Tài chính trước ngày 18 tháng 3 năm 2019.

Tải văn bản đính kèm: 

(Nguồn: Sở Tài chính)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 107
  • Khách trong ngày: 229
  • Khách online: 24
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính