Chuẩn bị tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra của Kiểm toán nhà nước Khu vực VII

Cập nhật: 4/4/2019 | 10:39:42 AM

Thực hiện Công văn số 484/UBND-TM ngày 02/4/2019 của UBND tỉnh Lai Châu về việc gửi đề cương báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị cảu Kiểm toán nhà nước Khu vực VII. Ngày 02/4/2019, Sở Tài chính phát hành Công văn số 381/STC-NS về việc Chuẩn bị tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra của Kiểm toán nhà nước Khu vực VII. Đề nghị các đơn vị tải mẫu đề cương về thực hiện, gửi về Sở Tài chính xong trước ngày 08/4/2019.

Tải văn bản đính kèm: 

(Nguồn: Sở Tài chính)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 258
  • Khách trong ngày: 411
  • Khách online: 77
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính