Bộ Tài chính: Thông tin tình hình thực hiện các nhiệm vụ tài chính - NSNN 9 tháng năm 2012

Cập nhật: 16/10/2012 | 12:02:11 AM

Bộ Tài chính: Thông tin tình hình thực hiện các nhiệm vụ tài chính - NSNN 9 tháng năm 2012

 

Ngày 11/10/2012, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Họp báo định kỳ Quý 3 năm 2012 để thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách, trong đó tập trung vào những nội dung có liên quan đến tình hình thực hiện NQ 01/CP và NQ 13/CP; thu-chi NSNN trong Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012; các giải pháp thực hiện nhiệm vụ NSNN trong những tháng cuối năm 2012; triển khai thực hiện Chỉ thị 22 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành NSNN…

Thứ trưởng Vũ Thị Mai chủ trì họp báo. Ảnh: MT

1. Tổng hợp việc triển khai các đề án xây dựng chính sách trình Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 và Quý III/2012:

Trong 9 tháng đầu năm 2012, đã hoàn thành và trình Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tổng số 84 đề án; riêng trong tháng 9/2012 đã hoàn thành 18 đề án.

2. Tình hình thực hiện các đề án thuộc thẩm quyền của Bộ và nhiệm vụ thường xuyên theo Chương trình công tác Quý III và tháng 9/2012:

- Trong trong 9 tháng đầu năm đã ban hành 146 Thông tư, Thông tư liên tịch; riêng tháng 9/2012, Bộ đã ký ban hành 10 Thông tư (Phụ lục số 01). Ban hành Quyết định trong 9 tháng là 1.878; riêng trong tháng 9 là 150 Quyết định và 967 công văn gửi các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị, cá nhân.

- Riêng trong Quý III/2012, Bộ Tài chính đã ký ban hành 40 Thông tư, 704 Quyết định và 4.309 công văn

3. Trong Quý III/2012 Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 05 Nghị định, 03 Quyết định và 03 Chỉ thị. Trong đó, riêng trong tháng 9/2012, đã ban hành 03 Nghị định của Chính phủ, 01 Quyết định và 03 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến phạm vi, lĩnh vực công việc của Bộ Tài chính, cụ thể:

(1) Nghị định số 66/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

(2) Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 143/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.

(3) Nghị định số 69/2012/NĐ-CP ngày 14/9/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

(4) Quyết định số 37/2012/QĐ-TTg ngày 7/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm mức chi tiền lương, thu nhập đối với ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2012-2015.

(5) Chỉ thị 22/CT-TTg ngày 5/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – NSNN những tháng cuối năm 2012

(6) Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 5/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý hàng tạm nhập, tái xuất.

(7) Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 26/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, điều hành, bình ổn giá cuối năm.

4. Tình hình triển khai các nhiệm vụ tài chính - ngân sách thực hiện các Nghị quyết 01/NQ-CP và số 13/NQ-CP của Chính phủ trong 9 tháng/2012:

Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và NSNN năm 2012, các Nghị quyết của Chính phủ số: 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2012 và số: 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, trong 9 tháng năm 2012 Bộ Tài chính đã chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về tài chính – NSNN và đã đạt những kết quả tích cực, góp phần thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội. Cụ thể như sau:

(1) Về công tác thu – chi NSNN 9 tháng năm 2012:

a) Tổng thu cân đối NSNN ước đạt 498.490 tỷ đồng, bằng 67,3% dự toán, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó: thu nội địa đạt 63,8% dự toán, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2011; thu về dầu thô đạt 99,6% dự toán, tăng 10,5% so với cùng kỳ 2011; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 58,9% dự toán, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2011.

So với tiến độ thực hiện cùng kỳ một số năm gần đây, số thu NSNN 9 tháng năm nay có chậm hơn, nguyên nhân chủ yếu do tác động không thuận từ những khó khăn, thách thức của nền kinh tế, hoạt động trầm lắng của thị trường tài chính và bất động sản, kết hợp với việc thực hiện các giải pháp ưu đãi thuế để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ thị trường.... 

b) Tổng chi cân đối NSNN ước đạt 643.210 tỷ đồng, bằng 71,2% dự toán, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó: chi đầu tư phát triển ước đạt 71,1% dự toán, tăng 5,0% so với cùng kỳ; chi trả nợ và viện trợ ước đạt 74,4% dự toán, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2011; chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và quản lý hành chính (bao gồm chi cải cách tiền lương) ước đạt 73,3% dự toán, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2011... đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính, chi trả nợ, chi cải cách tiền lương và có tính chất tiền lương, an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai. Đến hết 9 tháng, vốn đầu tư từ NSNN giải ngân đạt khoảng 71% dự toán, vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân đạt khoảng 67% kế hoạch.

(2) Tình hình thực hiện các giải pháp về tài chính – NSNN theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ:

a) Tổ chức điều hành NSNN chặt chẽ, hiệu quả và linh hoạt:

Trong tháng 9/2012, Bộ Tài chính đã tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 5/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – NSNN những tháng cuối năm 2012, trong đó: (1) tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra thuế tại các doanh nghiệp lớn, cửa khẩu quan trọng.... để đôn đốc thu kịp thời vào NSNN các khoản thu phát sinh, các khoản truy thu, nộp phạt qua kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; (2) xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Chỉ thị về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng XDCB tại các địa phương, đồng thời tổ chức họp với các Bộ, ngành và địa phương có tiến độ giải ngân vốn đầu tư đạt thấp để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc; (3) thực hiện tăng tiến độ bổ sung từ NSTW cho một số địa phương (Hải Dương, Quảng Nam, Bình Phước, Vĩnh Long...) có khó khăn trong cân đối NSĐP để đảm bảo các nhiệm vụ chi đã bố trí dự toán năm 2012.

Tính chung đến hết tháng 9/2012, việc điều hành NSNN được thực hiện chủ động, công tác quản lý thu, chi ngân sách được tăng cường, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Trong đó:

- Đã tập trung đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp và các hoạt động chống chuyển giá, chống buôn lậu và gian lận thương mại; tổ chức thanh tra chuyên đề về thu, quản lý và sử dụng phí và lệ phí; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi gian lận, trốn thuế... Thực hiện việc rà soát, nghiên cứu ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền các văn bản hướng dẫn bổ sung, điều chỉnh chính sách về thuế, phí và chế độ thu phù hợp với nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô và cam kết hội nhập. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan, tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho người nộp thuế; triển khai thí điểm việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho khách du lịch là người nước ngoài mua hàng hóa tại Việt Nam khi xuất cảnh.  

- Tổ chức điều hành chi NSNN chủ động và tích cực, đảm bảo nguồn đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ chi về đảm bảo quốc phòng, an ninh, chi cho các sự nghiệp giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, đảm bảo xã hội; thực hiện tăng lương tối thiểu chung và tăng phụ cấp công vụ theo đúng quy định từ ngày 1/5/2012. Đã tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư XDCB, đồng thời tăng cường công tác kiểm soát chi qua KBNN. Trong 9 tháng đầu năm, cơ quan Kho bạc Nhà nước đã phát hiện trên 39.800 khoản chi của 18.400 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định; xử lý tạm dừng chưa thanh toán trên 446 tỷ đồng.

b) Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp tăng cường quản lý giá cả, ổn định thị trường:

Trong tháng 9/2012, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công thương ban hành Công văn số 12287/BTC-QLG ngày 11/9/2012 yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối không tăng giá, giữ ổn định giá bán lẻ tất cả các chủng loại xăng, dầu như hiện hành; đồng thời, để đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp, nhà nước điều chỉnh giảm 2% thuế suất thuế nhập khẩu các mặt hàng dầu, cho phép sử dụng Quỹ Bình ổn giá theo mức 500 đồng/lít, kg đối với các mặt hàng xăng dầu và tạm thời chưa tính lợi nhuận định mức trong công thức tính giá cơ sở. Hiện nay, Bộ Tài chính đang khẩn trương nghiên cứu, xây dựng để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt các kịch bản điều hành giá một số mặt hàng quan trọng (xăng, dầu, điện, than, một số dịch vụ công..,,) trong thời gian còn lại của năm 2012 và cả năm 2013 để chủ động trong thực hiện.

Tính chung 9 tháng năm 2012, công tác quản lý giá cả, ổn định thị trường đã đạt nhiều kết quả, trong đó:

- Đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương tăng cường kiểm soát thị trường, không để xảy ra đột biến về giá của các hàng hóa, dịch vụ quan trọng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, sữa, thuốc chữa bệnh cho người, thuốc bảo vệ động vật, thực vật, phân bón...; quy định chi tiết việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực giá.

- Phối hợp với Bộ, ngành chức năng thực hiện điều chỉnh một bước giá bán đối với các mặt hàng Nhà nước còn kiểm soát giá trực tiếp, như: giá bán lẻ xăng dầu, giá than, giá nước sạch.... Riêng về giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh phù hợp với diễn biến thị trường thế giới; tiếp tục điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; sử dụng linh hoạt công cụ thuế để điều hành giá xăng dầu bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Bộ Tài chính cũng đã ban hành văn bản 9794/BTC-QLG ngày 20/7/2012 về việc điều hành giá xăng dầu, trong đó yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chủ động rà soát lại phương án giá, cách tính giá đã đăng ký để quy định giá bán xăng dầu. Đồng thời, căn cứ vào biến động của thị trường dầu thế giới, đã phối hợp với Bộ Công thương chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện việc điều chỉnh giá vào thời điểm phù hợp, đảm bảo hài hào lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

c) Triển khai thực hiện các giải pháp phục vụ tái cơ cấu nền kinh tế, phát triển thị trường tài chính, Bộ Tài chính đã:

- Trình Chính phủ dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung; triển khai chứng chỉ lưu ký toàn cầu; đồng thời tăng cường phối hợp với Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu triển khai các giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường chứng khoán.

- Báo cáo Chính phủ về đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2015. Tính đến tháng 9/2012 đã có 53 Tập đoàn, Tổng công ty xây dựng  Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp, trong đó đã có 23 Tập đoàn được cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án; các tập đoàn kinh tế tiếp tục xây dựng kế hoạch thoái vốn tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần chi phối; tăng cường tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, tiết giảm 5-10% chi phí quản lý, tập trung giảm giá thành sản phẩm và nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh; đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp. Cũng đến thời điểm này, đã có 83 Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước đăng ký thực hiện tiết giảm chi phí với tổng số tiết giảm 12.486,7 tỷ đồng và  đã thực hiện sắp xếp được 5.856 doanh nghiệp.

- Hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2012-2013 theo Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tổ chức đánh giá sơ kết việc triển khai thực hiện. Tổ chức tập huấn bảo hiểm tín dụng xuất khẩu cho các Hiệp hội ngành hàng theo Đề án thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu nhằm khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập siêu.

- Tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và hiện đang hoàn thiện, dự thảo lấy ý kiến tham gia của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định trên.

d) Về thực hiện các chính sách bảo đảm an sinh xã hội:

Thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ chi an sinh xã hội đã bố trí trong dự toán NSNN năm 2012 cho các đối tượng thụ hưởng chính sách. Đến hết tháng 9/2012, NSTW đã tạm cấp kinh phí cho các địa phương 725 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo; 434,4 tỷ đồng để hỗ trợ người thuộc hộ cận nghèo, hỗ trợ học sinh, sinh viên mua thẻ BHYT; 9.893 tỷ đồng thực hiện cải cách tiền lương năm 2012...Bên cạnh đó, đã xuất cấp 37.376 tấn gạo dự trữ quốc gia trị giá khoảng 374 tỷ đồng để cứu trợ cho nhân dân ở những vùng bị thiếu đói, giáp hạt, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người nghèo.

Ảnh: HMT

(3) Tình hình triển khai các giải pháp về tài chính-NSNN theo Nghị quyết số 13/2012/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ:

Cho đến nay, Bộ Tài chính đã cơ bản triển khai thực hiện xong các giải pháp tài chính - NSNN theo Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ; trong đó:

a) Đã tập trung triển khai thực hiện nhanh, đồng bộ các chính sách ưu đãi thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho một số đối tượng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh và cá nhân:

- Đã thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ trình và được Quốc hội chấp thuận ban hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 ngày 21/6/2012 về một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân; trên cơ sở đó, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/7/2012  hướng dẫn thực hiện Nghị quyết này của Quốc hội;

- Đã ban hành Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 hướng dẫn việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu NSNN đối với một số loại hình doanh nghiệp và lĩnh vực sản xuất - kinh doanh.

Kết quả đến nay đã thực hiện gia hạn khoảng 11.000 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng các tháng  4, 5 và 6/2012  cho trên 190.280 doanh nghiệp; giải quyết gia hạn 2.933 tỷ đồng nợ thuế thu nhập doanh nghiệp cho khoảng 71.630 doanh nghiệp; giải quyết giảm 50% tiền thuê đất năm 2012 cho khoảng 2.425 doanh nghiệp, với số tiền giảm là 250,3 tỷ đồng; giải quyết miễn và hoàn thuế môn bài năm 2012 cho 33.510 hộ đánh bắt hải sản và hộ làm muối, với số tiền khoảng 10 tỷ đồng .

b) Đã thực hiện các biện pháp thiết thực để đẩy nhanh việc thực hiện, giải ngân vốn đầu tư đối với các dự án, chương trình, trong đó:

- Đã trình và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép nâng mức tạm ứng thanh toán vốn cho các dự án đầu tư thuộc kế hoạch trong quý III/2012 và cho phép ứng trước kế hoạch vốn đầu tư NSNN năm 2013, vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2013-2015,  ban hành văn bản hướng dẫn các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước về việc quản lý thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2012.

- Đã có văn bản yêu cầu hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện tốt công tác kiểm soát chi đầu tư theo đúng nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau”, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư trong việc hoàn tất các hồ sơ, thủ tục thanh toán vốn; đẩy nhanh tiến độ giải ngân

- Tổ chức Hội nghị Tọa đàm với các chủ đầu tư bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải ngân vốn đầu tư XDCB năm 2012; đồng thời, tổ chức Hội nghị triển khai và thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về công tác quản lý vốn đầu tư năm 2012.

Những tháng đầu năm 2012 tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB từ NSNN và trái phiếu Chính phủ đạt thấp. Sau khi triển khai các giải pháp nêu trên, tình hình giải ngân vốn từ tháng 7 đã có chuyển biến tích cực hơn.

c) Đã hoàn thành việc phân bổ 2.000 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn cho vay đầu tư kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và làng nghề ở nông thôn.

d) Đã tổ chức hướng dẫn việc thực hiện mua sắm đối với khoản kinh phí năm 2011 đã được bố trí nguồn nhưng chưa sử dụng vì thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và đã được chuyển sang năm 2012.

đ) Tăng cường kiểm soát thị trường, giá cả, bảo đảm chất lượng và giá cả các mặt hàng thiết yếu.

Ngoài ra, Bộ Tài chính còn triển khai và hoàn thành một số nội dung  khác theo Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ như: trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung dự toán năm 2012 cho Bộ Công thương 50 tỷ đồng để thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2012; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan; tiếp tục đàm phán với các tổ chức tài chính quốc tế, chính phủ, tổ chức ngòai nước để huy động các nguồn lực bên ngoài, góp phần bổ sung vốn cho các dự án cấp thoát nước, biến đổi khí hậu, dạy nghề, phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ mục tiêu xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm...

(4) Tiếp tục thực hiện chính sách tài khoá chặt chẽ, hiệu quả; triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 5/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN những tháng cuối năm 2012, Vụ NSNN đã cùng các đơn vị thuộc Bộ kịp thời tham mưu, khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác điều hành thu, chi và đảm bảo cân đối NSĐP, trong đó:

- Kịp thời chỉ đạo điều hành NSNN đảm bảo cân đối thu - chi, đáp ứng kịp thời các nhu cầu chi tiêu của NSNN; thực hiện tăng tiến độ bổ sung từ NSTW cho các địa phương có khó khăn trong cân đối NSĐP để đảm bảo các nhiệm vụ chi đã bố trí dự toán năm 2012 (Hải Dương, Quảng Nam, Bình Phước, Vĩnh Long...).

- Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan đã tổ chức nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra thuế tại các doanh nghiệp lớn, cửa khẩu quan trọng... để đôn đốc thu kịp thời vào NSNN các khoản thu phát sinh, các khoản truy thu, nộp phạt qua kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,…

- Tổng cục Hải quan đã kịp thời quán triệt và tổ chức triển khai Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 7/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan; Chỉ thị số 03/CT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập – tái xuất. Trong Quý III/2012, toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ, xử lý tổng số 5.772 vụ việc vi phạm, trị giá 77.702,5 triệu đồng, trong đó có 206 vụ việc liên quan đến ma tuý.

- Tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ phương án sử dụng nguồn dự phòng NSTW năm 2012 nhằm hỗ trợ các địa phương đầu tư các dự án cấp bách; tham gia với các Bộ, cơ quan chức năng để trình Thủ tướng Chính phủ về việc ứng trước vốn NSNN năm 2013 và vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2013 - 2015, ứng trước vốn đối ứng kế hoạch năm 2013 cho các dự án ODA...

- Bên cạnh đó, nhằm tăng cường quản lý đầu tư từ vốn NSNN và trái phiếu Chính phủ, đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Chỉ thị về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng XDCB tại các địa phương; phối hợp với KBNN tổ chức họp giao ban với các Bộ, ngành và địa phương tiến độ giải ngân vốn đầu tư đạt thấp để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc; đồng thời, đang khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi bổ sung các quy định về việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn TPCP và chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN.

DTH

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 133
  • Khách trong ngày: 149
  • Khách online: 52
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính