TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SỞ TIN TỨC - SỰ KIỆN HỆ THỐNG VĂN BẢN HỎI ĐÁP VỀ CSTC CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
TRANG CHỦ > Tin tức - Sự kiện > Thông cáo báo chí Bản in  |  Gửi thư  |  Kênh RSS
Ký kết Hiệp định tài trợ Dự án Phát triển kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông
Ký kết Hiệp định tài trợ Dự án Phát triển kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông

  Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2010

 

 

THÔNG TIN BÁO CHÍ

Ngày 9/11/2010, Ông Vũ Văn Ninh Bộ trưởng Bộ Tài chính và Ông Kanayo Nwanze, Chủ tịch Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế - IFAD đã ký kết bản Hiệp định tài trợ cho Dự án Phát triển kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông (tên tiếng Anh là Project for the Sustainable Economic Empowerment of Ethnic Minorities in Dak Nong Province, viết tắt là “Dự án 3EM”). Khoản tài trợ bao gồm một khoản vay ưu đãi và vốn viện trợ không hoàn lại, có tổng giá trị là 13,13 triệu Quyền rút vốn đặc biệt (SDR), tương đương 19,90 triệu USD. Về phía Việt Nam, tỉnh Đăk Nông bố trí nguồn vốn đối ứng 2,30 triệu USD, vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham gia thành phần tín dụng là khoảng 0,9 triệu USD, vốn đóng góp của người hưởng lợi 0,7 triệu USD.

Mục tiêu tổng quát của Dự án  là nhằm hỗ trợ cải thiện bền vững đời sống của các hộ gia đình nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Đắk Nông. Các hoạt động của Dự án hướng tới nâng cao thu nhập của các hộ gia đình dân tộc thiểu số nghèo và cận nghèo, đặc biệt chú trọng vào phụ nữ.

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông là cơ quan chủ quản và chỉ đạo việc thực hiện dự án. Dự án có sự tham gia của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và được thực hiện trong 5 năm.

Dự án gồm 3 hợp phần chính

a. Hợp phần I, Phát triển Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số: mục tiêu của hợp phần này nhằm thay đổi các phương thức sản xuất nông nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số, giới thiệu và áp dụng các mô hình phát triển chuỗi giá trị của các nông sản do đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất, cải thiện điều kiện của các công trình cơ sở hạ tầng theo phương thức có sự tham gia của cộng đồng. Hợp phần này gồm 3 tiểu hợp phần sau: (i) Phát triển hoạt động khuyến nông bền vững; (ii) Phát triển chuỗi giá trị; (iii) Công trình hạ tầng cộng đồng và lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng.

b. Hợp phần II, Dịch vụ tài chính nông thôn: mục tiêu của hợp phần này là tạo điều kiện cho các hộ gia đình nghèo và cận nghèo tiếp cận các phương thức tín dụng thông qua Nhóm Đồng Trách Nhiệm (JLGs) và khoản hỗ trợ nhỏ thông qua các Nhóm Phụ Nữ Tiết Kiệm và Tín dụng. Hợp phần này được chia thành 2 tiểu hợp phần gồm: Cho vay Nông nghiệp và Chuỗi giá trị do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam thực hiện cho vay không thế chấp; và Nhóm Phụ Nữ Tiết Kiệm và Tín dụng do Hội Phụ Nữ tỉnh thực hiện.

c. Hợp phần III, Quản lý Dự án: Mục tiêu của hợp phần này là nâng cao năng lực thực hiện Dự án một cách hữu hiệu và hiệu quả thông qua (a) việc thành lập Ban Chỉ đạo Dự án (PSC) và (b) thành lập Ban Quản lý Dự án./.            

                                            

                             

                                                                                                              BỘ TÀI CHÍNH

(Nguồn: mof )
Share |
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Ký Hiệp định vay Hàn Quốc (4/5/2011)
Kết quả Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc NHTƯ G20 (4/5/2011)
Sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (4/5/2011)
Thư chúc mừng năm mới của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhân dịp đón xuân Tân Mão 2011 (4/5/2011)

Trang được mở: 259

Khách trong ngày: 187

Khách online: 54

Lượt khách: 1

Thông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính
Giấy mời
Công văn 7078/BTC-KBNN ngày 30/5/2017 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục Ngân sách nhà nước
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948-11/6/2018)
XIN Ý KIẾN THAM GIA VÀO BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Dự thảo Nghị quyết Quy định Về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Lần 3)
THÔNG BÁO CỬ NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Thông báo tình hình công khai vốn đầu tư XDCB quý III năm 2016
Sở Tài chính: Công văn xin ý kiến tham gia vào các dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh
Tdoffice
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cung cấp số liệu để các cơ quan, đơn vị tải về.
Giải pháp thuế giá trị gia tăng theo tinh thần Nghị quyết số 37/NQ-CP
Điều hành kinh doanh xăng dầu
Ký kết bản Hiệp định vay tài trợ cho Dự án Y tế Việt Nam
Công tác điều hành giá xăng dầu hiện nay
Kết quả Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 15, ngày 07-08/4/2011, tại Bali, Indonesia
Nội dung Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011
Điều hành giá và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu
Tiếp Chủ tịch KfW và Lễ ký 2 Hiệp định với KfW
Lễ ký Hiệp định vay vốn Quỹ Cô Oét
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính
Quảng cáo cuối trang