Ký kết bản Hiệp định vay tài trợ cho Dự án Y tế Việt Nam

Cập nhật: 4/5/2011 | 4:27:07 PM

Ký kết bản Hiệp định vay tài trợ cho Dự án Y tế Việt Nam

Hà Nội, ngày 04 tháng 4  năm 2011

 

 

THÔNG TIN BÁO CHÍ

Về việc ký kết bản Hiệp định vay tài trợ cho Dự án Y tế Việt Nam

 

Ngày 4/5/2011, Ông Vũ Văn Ninh Bộ trưởng Bộ Tài chính và Ông Suleiman Jasir Al-Herbish, Tổng Giám đốc Quỹ Phát triển Quốc tế của các nước xuất khẩu dầu mỏ (OFID) đã ký kết bản Hiệp định vay tài trợ cho Dự án Y tế Việt Nam (tên tiếng Anh là Vietnam Heathcare Project). Khoản tài trợ bao gồm có tổng giá trị là 22,5 triệu USD với thời hạn 20 năm trong đó có 5 năm ân hạn, lãi suất 1,75 %/năm và phí dịch vụ là 1% tính trên số dư nợ gốc. Đây cũng là dự án của Việt Nam vay vốn lớn nhất từ OFID từ trước đến nay.

Mục tiêu tổng quát của Dự án tăng cường năng lực và cải thiện chất lượng y tế hiện tại tại Việt Nam thông qua việc xây dựng thêm cơ sở hạ tầng y tế tại Hà Nội và tỉnh Tuyên Quang.

Dự án sẽ đầu tư nâng cấp 2 bệnh viện: Bệnh viện đa khoa huyện Trung Sơn, tỉnh Tuyên Quang và Bệnh viện đa khoa GTVT Trung ương:

Tiểu dự án 1: Bệnh viện đa khoa huyện Trung Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Tiểu dự án này sẽ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị cho bệnh viện Trung Sơn đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của người dân, giảm tình trạng quá tải ở tuyến trên, cải thiện chất lượng cho người dân.

Nội dung dự án:

- Dự kiến xây dựng trang bị mới 90 giường bệnh và nâng cấp các cơ sở vật chất hiện tại của Bệnh viện.

- Mua sắm các trang thiết bị y tế cho một số khoa của Bệnh viện

- Giúp tăng cường năng lực cho cán bộ nhân viên tại Bệnh viện, chi phí hành chính, văn phòng.

Dự án dự kiến sẽ được thực hiện trong 04 năm 2011-2015, với chi phí là 10 triệu USD, trong đó dự kiến vốn vay OFID là 09 triệu USD và vốn đối ứng của địa phương là 1 triệu USD.

            Tiểu dự án 2: Bệnh viện đa khoa GTVT Trung ương

Tiểu dự án này đầu tư xây dựng, nâng cấp bệnh viện GTVT Trung ương. Dự án sẽ đầu tư và xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng trang thiết bị cho Bệnh viện, nâng cao hiệu quả điều trị tại chỗ. Hướng tới xây dựng bệnh viên theo mô hình bệnh viện đa khoa loại I của Bộ Y tế.

Nội dung dự án:

- Dự kiến xây dựng trang bị mới 200 giường bệnh và nâng cấp các cơ sở vật chất hiện tại của Bệnh viện..

- Mua sắm các trang thiết bị  y tế cho một số khoa của Bệnh viện

- Giúp tăng cường năng lực cho cán bộ nhân viên tại Bệnh viện, chi phí hành chính, văn phòng.

Dự án dự kiến sẽ được thực hiện trong 3 năm 2011-2015, với chi phí là 15 triệu USD, trong đó dự kiến vốn vay OFID là 13,5 triệu USD và vốn đối ứng là 1.5 triệu USD được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Giao thông Vận tải theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Dự kiến 2 dự án sẽ hoàn thành vào 2015 và sẽ góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng y tế,  khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa huyện Trung Sơn, tỉnh Tuyên Quang và Bệnh viện đa khoa GTVT Trung ương giúp cho người dân của vùng căn cứ cách mạng ATK, đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Tuyên Quang và cán bộ ngành giao thông vận tải tiếp cận được dịch vụ chăm sóc sức khoẻ chất lượng cao.

Cho đến thời điểm hiện nay, OFID đã cho Việt Nam vay 17 Dự án và chương trình với tổng vốn 161 triệu USD và đang tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển tại Việt Nam. Các dự án của OFID trải dài trên nhiều lĩnh vực gồm giao thông, thuỷ lợi, xoá đói giảm nghèo, Y tế và giáo dục.

Cũng vào tháng 3/2011, OFID cũng đã thông qua Viện trợ Hỗ trợ kỹ thuật trị giá 450.000 USD tài trợ thông qua Tổ chức Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho dự án “Kiểm soát ung thư tầm cao tại Việt Nam.”

Chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Ngài Tổng Giám đốc Quỹ Phát triển Quốc tế của các nước xuất khẩu dầu mỏ, và  việc ký kết Hiệp định tài trợ cho dự án Y Tế Việt Nam lần này là một mốc đánh dấu quan trọng cho một giai đoạn hợp tác mới tăng cường hơn nữa giữa Chính phủ và OFID nhằm mục tiêu góp phần hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện thành công Chiến lược  phát triển 10 năm giai đoạn 2010 – 2020 và kế hoạch 5 năm giai đoạn tới 2011 – 2015.

 

                                                                                                                   BTC.

(Nguồn: mof)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 851
  • Khách trong ngày: 716
  • Khách online: 58
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính