Giải pháp thuế giá trị gia tăng theo tinh thần Nghị quyết số 37/NQ-CP

Cập nhật: 1/10/2012 | 3:24:46 AM

Triển khai Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 03/8/2012 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2012 về việc giao Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất việc tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) thêm 03 tháng, Bộ Tài chính đã nghiên cứu, nắm bắt các khó khăn của doanh nghiệp và có công văn số 11822/BTC-CST ngày 31/8/2012 báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Số thuế GTGT phải nộp của tháng 6 năm 2012 đã được gia hạn nộp đến tháng 01 năm 2013

theo Nghị quyết số 13/NQ-CP nay được tiếp tục gia hạn nộp đến tháng 4 năm 2013. Ảnh: HMT

Theo chỉ  đạo của Thủ tướng Chính phủ, tại phiên họp thường kỳ tháng 9 ngày 27/9/2012, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Qua đó Chính phủ đã đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP đã bảo đảm triển khai nhanh, nghiêm túc và đồng bộ các giải pháp, nhất là một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, góp phần giảm bớt khó khăn về đầu ra của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trước tình hình sản xuất, kinh doanh vẫn còn khó khăn, bên cạnh việc sửa đổi giảm tần suất kê khai thuế GTGT từ 1 tháng lên 3 tháng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (tương ứng với việc kéo dài thời hạn nộp thuế GTGT) đã được Bộ Tài chính trình Chính phủ báo cáo Quốc hội đưa vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế (dự kiến được Quốc hội thông qua vào tháng 10/2012 và có hiệu lực từ 01/7/2013), Bộ Tài chính đã trình Chính phủ tiếp tục gia hạn thêm 03 tháng đối với số thuế GTGT phải nộp của tháng 6 năm 2012 đã được gia hạn của doanh nghiệp nhỏ và vừa và của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số lĩnh vực theo Nghị quyết số 13/NQ-CP.

Chính phủ  đã thảo luận và thống nhất với đề nghị của Bộ Tài chính. Cụ thể:

1. Số thuế GTGT phải nộp của tháng 6 năm 2012 đã được gia hạn nộp đến tháng 01 năm 2013 theo Nghị quyết số 13/NQ-CP nay được tiếp tục gia hạn nộp đến tháng 4 năm 2013.

2. Những doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế GTGT gồm:

a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa, không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trong các lĩnh vực xổ số, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và doanh nghiệp được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc Tập đoàn kinh tế, tổng công ty.

b) Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử, xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở Nghị quyết của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 9, Bộ Tài chính sẽ có văn bản hướng dẫn để các doanh nghiệp thực hiện./.

(Nguồn: BTC)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 353
  • Khách trong ngày: 304
  • Khách online: 52
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính