Công điện số 01 /BTC-CĐ của Bộ Tài chính điện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cập nhật: 4/5/2011 | 4:14:16 PM

Công điện số 01 /BTC-CĐ của Bộ Tài chính điện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

                                                                   Hà Nội, ngày 29  tháng 01 năm 2011

 

 

THÔNG TIN BÁO CHÍ

 

 CÔNG ĐIỆN

BỘ TÀI CHÍNH

 

ĐIỆN: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

                  Hà Nội, số 01 /BTC-CĐ, ngày 28  tháng 01 năm 2011

 

Để đảm bảo tổ chức Tết Nguyên đán Tân Mão 2011 cho nhân dân vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm, Bộ Tài chính đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

1. Chủ động sử dụng các nguồn lực để có đủ nguồn hàng và tổ chức đưa hàng cứu trợ, gạo kịp thời đến cho người nghèo và các đối tượng chính sách đảm bảo không có người dân nào bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão.

2. Bảo đảm cân đối cung cầu hàng hoá thiết yếu trên địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đáp ứng nhu cầu hàng hoá cho nhân dân; Tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp kiểm tra, kiểm soát và bình ổn giá cả thị trường, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, thiếu hàng, sốt giá và nâng giá trái quy định; Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật./.

      

Sao gửi:

- TTCP, Phó TTCP (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ;

- Đài truyền hình VN;

- Đài Tiếng nói VN;

- Tổng cục Thuế;

- Tổng cục Dự trữ Nhà nước;

- Tổng cục Hải quan;

- Cục QLG;

- Giám đốc Sở TC; Cục trưởng Cục Thuế;

Cục trưởng Cục HQ các tỉnh, tp trực thuộc TW;

- Lưu: VT, VP.    

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

(đã ký)

 

 

Vũ Văn Ninh

(Nguồn: mof)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 666
  • Khách trong ngày: 685
  • Khách online: 40
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính