TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SỞ TIN TỨC - SỰ KIỆN HỆ THỐNG VĂN BẢN HỎI ĐÁP VỀ CSTC CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN ĐOÀN THỂ
TRANG CHỦ > Tin tức - Sự kiện > Thông cáo báo chí Kênh RSS
Cung cấp số liệu để các cơ quan, đơn vị tải về.
Cập nhật: 18/8/2017 | 9:28:45 AM
Thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2017. Sở Tài chính cung cấp số liệu để các cơ quan, đơn vị tải về.
Giải pháp thuế giá trị gia tăng theo tinh thần Nghị quyết số 37/NQ-CP
Điều hành kinh doanh xăng dầu
Ký kết bản Hiệp định vay tài trợ cho Dự án Y tế Việt Nam
Công tác điều hành giá xăng dầu hiện nay
Kết quả Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 15, ngày 07-08/4/2011, tại Bali, Indonesia
Nội dung Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011
Điều hành giá và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu
Cập nhật: 4/5/2011 | 4:21:05 PM
Điều hành giá và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu
Tiếp Chủ tịch KfW và Lễ ký 2 Hiệp định với KfW
Cập nhật: 4/5/2011 | 4:20:08 PM
Tiếp Chủ tịch KfW và Lễ ký 2 Hiệp định với KfW
Lễ ký Hiệp định vay vốn Quỹ Cô Oét
Cập nhật: 4/5/2011 | 4:18:22 PM
Lễ ký Hiệp định vay vốn Quỹ Cô Oét
TT Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế NK ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế NK ưu đãi
Cập nhật: 4/5/2011 | 4:16:47 PM
TT Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế NK ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế NK ưu đãi
Công điện số 01 /BTC-CĐ của Bộ Tài chính điện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Cập nhật: 4/5/2011 | 4:14:16 PM
Công điện số 01 /BTC-CĐ của Bộ Tài chính điện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Thực hiện một số giải pháp bình ổn giá
Cập nhật: 4/5/2011 | 4:12:12 PM
Thực hiện một số giải pháp bình ổn giá
TT số 213/2010/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi
Cập nhật: 4/5/2011 | 4:10:45 PM
TT số 213/2010/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Trong tháng 11 và 11 tháng năm 2010, Bộ Tài chính đã thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản
Cập nhật: 4/5/2011 | 4:07:51 PM
Trong tháng 11 và 11 tháng năm 2010, Bộ Tài chính đã thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản
EIB tài trợ Dự án xây dựng tuyến metro số 2 TP. Hồ Chí Minh
Cập nhật: 4/5/2011 | 4:05:32 PM
EIB tài trợ Dự án xây dựng tuyến metro số 2 TP. Hồ Chí Minh
Ký kết Hiệp định tài trợ Dự án Phát triển kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông
Cập nhật: 4/5/2011 | 4:03:37 PM
Ký kết Hiệp định tài trợ Dự án Phát triển kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông
Ký Hiệp định vay Hàn Quốc
Cập nhật: 4/5/2011 | 4:01:09 PM
Ký Hiệp định vay Hàn Quốc
Kết quả Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc NHTƯ G20
Cập nhật: 4/5/2011 | 3:58:21 PM
Kết quả Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc NHTƯ G20
Sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
Cập nhật: 4/5/2011 | 3:54:36 PM
Sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
Thư chúc mừng năm mới của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhân dịp đón xuân Tân Mão 2011
Cập nhật: 4/5/2011 | 2:42:37 PM
Thư chúc mừng năm mới của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhân dịp đón xuân Tân Mão 2011
Xem tin theo ngày
Công khai Dự toán NSĐP năm 2019
Tập huấn quản lý tài sản công trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Dự thảo Nghị quyết Quy định Về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Lần 3)
THÔNG BÁO
Thông tư 211/2014/TT-BTC
Tài chính Lai Châu một chặng đường
TT Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế NK ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế NK ưu đãi
Điều hành kinh doanh xăng dầu
Ký kết bản Hiệp định vay tài trợ cho Dự án Y tế Việt Nam
Lễ ký Hiệp định vay vốn Quỹ Cô Oét
Công tác điều hành giá xăng dầu hiện nay
Tiếp Chủ tịch KfW và Lễ ký 2 Hiệp định với KfW
Điều hành giá và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu
Kết quả Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 15, ngày 07-08/4/2011, tại Bali, Indonesia
Giải pháp thuế giá trị gia tăng theo tinh thần Nghị quyết số 37/NQ-CP
Nội dung Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011

Trang được mở: 2043

Khách trong ngày: 1991

Khách online: 1938

Lượt khách: 1

Thông báo bán đấu giá cổ phần
Thông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính
Giấy mời
Công văn 7078/BTC-KBNN ngày 30/5/2017 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục Ngân sách nhà nước
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948-11/6/2018)
XIN Ý KIẾN THAM GIA VÀO BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Dự thảo Nghị quyết Quy định Về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Lần 3)
THÔNG BÁO CỬ NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Thông báo tình hình công khai vốn đầu tư XDCB quý III năm 2016
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cung cấp số liệu để các cơ quan, đơn vị tải về.
Giải pháp thuế giá trị gia tăng theo tinh thần Nghị quyết số 37/NQ-CP
Điều hành kinh doanh xăng dầu
Ký kết bản Hiệp định vay tài trợ cho Dự án Y tế Việt Nam
Công tác điều hành giá xăng dầu hiện nay
Kết quả Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 15, ngày 07-08/4/2011, tại Bali, Indonesia
Nội dung Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011
Điều hành giá và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu
Tiếp Chủ tịch KfW và Lễ ký 2 Hiệp định với KfW
Lễ ký Hiệp định vay vốn Quỹ Cô Oét
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính
Quảng cáo cuối trang