TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SỞ TIN TỨC - SỰ KIỆN HỆ THỐNG VĂN BẢN HỎI ĐÁP VỀ CSTC CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
TRANG CHỦ > Tin tức - Sự kiện > Thông báo Bản in  |  Gửi thư  |  Kênh RSS
Triển khai Dự án 2 trong khuôn khổ Chương trình “Cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty” vay vốn ADB
Triển khai Dự án 2 trong khuôn khổ Chương trình “Cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty” vay vốn ADB

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH

CẢI CÁCH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ HỖ TRỢ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________ 


 

Hà Nội, ngày 07  tháng 04  năm 2011

_________________________

 

Số:  01/TB-BCĐCT

 

 

THÔNG BÁO

Về việc triển khai Dự án 2 trong khuôn khổ Chương trình

“Cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty” vay vốn ADB

______________________

 

 

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã hỗ trợ cho Việt Nam một khoản tín dụng với tổng giá trị là 630 triệu USD (Hiệp định tài trợ khung ký ngày 27/9/2010) để thực hiện Chương trình “Cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty” nhằm gia tăng giá trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả và có khả năng cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu hóa. Các đơn vị tham gia chương trình sẽ cam kết thực hiện tái cấu trúc toàn bộ hoạt động, bao gồm: (1) Tái cơ cấu tài chính, (2) Tái cấu trúc quy trình quản lý doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. Trong đó, tái cấu trúc tài chính nhằm nâng cao năng lực bản báo cáo tài chính; tái cấu trúc doanh nghiệp và tái cấu trúc hoạt động để có mô hình doanh nghiệp hiệu quả. Khoản tín dụng của Chương trình được chia thành nhiều dự án khác nhau. Dự án 1 của Chương trình với tổng giá trị 130 triệu USD (trong đó vốn ADF 10 triệu; vốn OCR: 120 triệu) đã được Việt Nam và ADB phê duyệt và bắt đầu đi vào hoạt động.

 

Năm 2011, ADB đã có kế hoạch về nguồn vốn hỗ trợ kỹ thuật để chuẩn bị triển khai Dự án 2 thuộc Chương trình. Theo quy trình quy định tại Hiệp định tài trợ khung giữa Chính phủ Việt Nam và ADB và theo nguyên tắc lựa chọn các đơn vị tham gia Chương trình, Ban Chỉ đạo chương trình trân trọng thông báo để các doanh nghiệp có nhu cầu tham gia bày tỏ quan tâm theo các bước như sau:

 

I. Phê duyệt và công bố danh sách các đơn vị đăng ký tham gia Chương trình 

 

            1. Đơn vị có công văn với nội dung bày tỏ quan tâm chung trong việc tham gia Chương trình với Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

2. Chia s với Ban quản lý chương trình những thông tin về tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó tập trung (i) đánh giá và xác định các lĩnh vực kinh doanh chính (bao gồm đầy đủ mục tiêu chiến lược, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong những lĩnh vực kinh doanh chính); (ii) tình hình tài sản, nợ và vốn chủ sở hữu, lợi nhuận của đơn vị  (các năm 2009, 2010 và ước 2011) và (iii) xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn vốn vay để nâng cao năng lực bảng cân đối kế toán, gắn với tái cấu trúc doanh nghiệp, đầu mối quản trị doanh nghiệp hoàn thiện quy trình kinh doanh nhằm tăng cường giá trị của doanh nghiệp đối với các nhà đầu tư chiến lược và các nhà đầu tư khác, thông qua cổ phần hóa và cuối cùng là niêm yết.

 

 

3. Trên cơ sở ý kiến tư vấn bên ngoài và nội bộ, hoàn thiện kế hoạch tái cơ cấu và thể hiện sự cam kết từ Hội đồng quản trị và từ các Bộ hay các cơ quan chủ quản trong việc phê duyệt các định hướng tái cơ cấu đã đề xuất;

 

 

4. Rà soát quy trình quản trị doanh nghiệp hiện hành, xác định những khoảng trống và kế hoạch phát triển toàn diện nhằm tái cơ cấu hoạt động và củng cố cơ chế quản trị doanh nghiệp;

 

 

5. Khẳng định sự tham gia của toàn bộ bộ máy quản lý cấp cao và cấp trung của đơn vị vào quá trình tư vấn nhằm xem xét kỹ lưỡng và tăng cường thực hiện những thay đổi và cơ cấu dự kiến, bao gồm cả việc nâng cao quản trị doanh nghiệp;

 

 

6. Chuẩn bị sẵn sàng và một cách minh bạch những dữ liệu cần thiết phục vụ cho việc phân tích hoạt động và tài chính, bao gồm những kế hoạch và dự án đầu tư trung hạn;

 

 

7. Phê duyệt và công bố danh sách các đơn vị đăng ký tham gia Chương trình: Trên cơ sở công văn bày tỏ quan tâm của đơn vị trong việc tham gia Chương trình với các nội dung nêu trên, Ban quản lý chương trình - Bộ Tài chính sẽ thảo luận với các đơn vị về các vấn đề này và báo cáo Ban chỉ đạo Chương trình về danh sách các đơn vị có nguyện vọng tham gia. Sau khi trao đổi với Bộ Kế hoạch và đầu tư, Ban chỉ đạo Chương trình xem xét và quyết định danh sách các đơn vị được lựa chọn tham gia Chương trình sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

 

II. Quy trình lựa chọn đơn vị tham gia Chương trình:

 

1. Bộ Tài chính (Ban chỉ đạo chương trình) sẽ thông báo cho ADB về danh sách các đơn vị có khả năng tham gia Chương trình.

 

 

2. ADB xác nhận khả năng tham gia của các đơn vị.

 

 

3. Bộ Tài chính và ADB sẽ thẩm định.

 

 

4. Bộ Tài chính sẽ đưa ra ý kiến đảm bảo đối với việc cho vay của ADB; ADB phê duyệt.

 

 

5. Yêu cầu tài trợ từng Dự án sẽ được Chính phủ Việt Nam thông qua và gửi cho ADB xét duyệt.

 

Ban Chỉ đạo chương trình xin thông báo để các đơn vị biết để bày tỏ nguyện vọng tham gia.

 

Thời hạn gửi công văn bày tỏ nguyện vọng: đến trước 30/4/2011.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với Ban Quản lý chương trình

Địa chỉ: số 4 Ngõ 1 phố Hàng Chuối Quận Hai bà Trưng - Hà Nội

Số điện thoại: 04 39 72 86 30

Email: quanlyduanoda@gmail.com. 

 

Nơi nhận:

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

- Trưởng BCĐ – Thứ trưởng Trần Văn Hiếu (để b/c)

- Các thành viên BCĐ;

- Các Bộ: KHĐT, NHNN, VPCP

- Lưu: VT, Ban QLCT.

 

 

 

 

 

Đặng Quyết Tiến

Phó Cục trưởng

Cục Tài chính doanh nghiệp

Bộ Tài chính

 

(Nguồn: mof )
Share |
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Mời dự thi thẩm định viên về giá năm 2011 (kỳ thi thứ VI) (4/5/2011)
Phát hành phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) v.2.5.4 (4/5/2011)
Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức Quản lý xây dựng cơ bản 2010 (4/5/2011)
Cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán kỳ thi năm 2010 (4/5/2011)
Phối hợp thông tin tuyên truyền về các chính sách tài chính, tiền tệ, điều hành giá năm 2011 (4/5/2011)
Danh sách bổ sung các nước được hưởng thuế AANZFTA (4/5/2011)
Kết quả thi vòng 2, kết quả chung (vòng 1+2+điểm ưu tiên) (4/5/2011)
QĐ số 153/QĐ-BTC: Ban hành KH của BTC thực hiện NQ số 02/NQ-CP  (4/5/2011)
Kết quả thi và nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển dụng công chức Quản lý Xây dựng cơ bản Bộ Tài chính năm 2010 (4/5/2011)
Công văn của Tổng cục Thuế số 592/TCT-HTQT  (4/5/2011)
Nhận đơn phúc khảo của Thí sinh thi sát hạch (4/5/2011)
Thông báo thì tuyển thẩm định viên về giá (4/5/2011)
Thông báo v/v Nhận đơn phúc khảo của Thí sinh trong nước (4/5/2011)
Điều kiện của tổ chức nhận in hoá đơn (4/5/2011)
Chỉ thị số 05/CT-BTC v/v bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão và quý I năm 2011 (4/5/2011)

Trang được mở: 387

Khách trong ngày: 321

Khách online: 57

Lượt khách: 1

Thông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính
Giấy mời
Công văn 7078/BTC-KBNN ngày 30/5/2017 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục Ngân sách nhà nước
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948-11/6/2018)
XIN Ý KIẾN THAM GIA VÀO BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Dự thảo Nghị quyết Quy định Về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Lần 3)
THÔNG BÁO CỬ NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Thông báo tình hình công khai vốn đầu tư XDCB quý III năm 2016
Sở Tài chính: Công văn xin ý kiến tham gia vào các dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh
Tdoffice
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cung cấp số liệu để các cơ quan, đơn vị tải về.
Giải pháp thuế giá trị gia tăng theo tinh thần Nghị quyết số 37/NQ-CP
Điều hành kinh doanh xăng dầu
Ký kết bản Hiệp định vay tài trợ cho Dự án Y tế Việt Nam
Công tác điều hành giá xăng dầu hiện nay
Kết quả Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 15, ngày 07-08/4/2011, tại Bali, Indonesia
Nội dung Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011
Điều hành giá và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu
Tiếp Chủ tịch KfW và Lễ ký 2 Hiệp định với KfW
Lễ ký Hiệp định vay vốn Quỹ Cô Oét
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính
Quảng cáo cuối trang