TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SỞ TIN TỨC - SỰ KIỆN HỆ THỐNG VĂN BẢN HỎI ĐÁP VỀ CSTC CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN ĐOÀN THỂ
TRANG CHỦ > Tin tức - Sự kiện > Thông báo Bản in  |  Gửi thư  |  Kênh RSS
Trang thông tin điện tử tổng hợp thuộc Sở Tài chính Lai Châu chính thức đi vào hoạt động trên mạng Internet

UBND TỈNH LAI CHÂU

SỞ TÀI CHÍNH

            Số: 279 /TB-STC

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Lai Châu, ngày 23  tháng 7 năm 2013

THÔNG BÁO

Về việc Trang thông tin điện tử tổng hợp thuộc Sở Tài chính Lai Châu

chính thức đi vào hoạt động trên mạng Internet


Căn cứ Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 17/5/2013 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật Trang thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Lai Châu;

Căn cứ Giấy phép số 89/GP-TTĐT ngày 04/7/2013 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và truyền thông cấp giấy phép cho Sở Tài chính thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên Internet,

Sở Tài chính Lai Châu Thông báo, kể từ ngày 19/7/2013 trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Tài chính Lai Châu chính thức đi vào hoạt động trên Internet. Tên truy cập: http://sotaichinh.laichau.gov.vn

Trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Tài chính Lai Châu đi vào hoạt động nhằm:

- Cung cấp thông tin về sơ đồ, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính

- Cung cấp tin tức, sự kiện, các tin, bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính.

- Cung cấp thông tin về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành tài chính, các nội dung chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Sở, các thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính.

- Cung cấp hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính. Tiếp nhận phản ánh, các kiến nghị của tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực tài chính. Cung cấp các mục thông tin khác phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan tài chính.

Đẩy mạnh cải cách nền tài chính công theo hướng Công khai, Minh bạch, Thông thoáng, Đúng pháp luật và từng bước phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Sở Tài chính Lai Châu thông báo tới toàn thể CC,VC thuộc Sở, các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh, Uỷ ban ND và Phòng Tài chính – KH các Huyện, Thị xã được biết. Rất mong nhận được sự tham gia đóng góp ý kiến để Trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Tài chính Lai Châu ngày càng hoàn thiện và phát triển./.

 

Nơi nhận:                     

- Bộ Tài chính;                              Thay B/C

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;

- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã;

- Phòng Tài chính-KH các huyên, thị xã;

- Các Phòng ban, đơn vị thuộc Sở;

- Công ty TNHH một thành viên XSKT;

- Lưu: VT, Ban biên tập, TCHC.

 

GIÁM ĐỐC

                                     (Đã ký)


                                 Trần Xuân Chiến

 

 

(Nguồn: Sở Tài chính Lai Châu )
Share |
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Sửa đổi, bổ sung Quy trình Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành  (16/10/2012)
Xây dựng ICT Index ngành Tài chính năm 2011 (31/5/2011)
Đăng thông tin về tổ chức đã được cấp Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN (4/5/2011)
Thông báo việc tăng cường sử dụng và phối hợp nhập dữ liệu thi đua khen thưởng cho chương trình Quản lý Thi đua khen thưởng. (4/5/2011)
Triển khai Dự án 2 trong khuôn khổ Chương trình “Cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty” vay vốn ADB (4/5/2011)
Mời dự thi thẩm định viên về giá năm 2011 (kỳ thi thứ VI) (4/5/2011)
Phát hành phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) v.2.5.4 (4/5/2011)
Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức Quản lý xây dựng cơ bản 2010 (4/5/2011)
Cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán kỳ thi năm 2010 (4/5/2011)
Phối hợp thông tin tuyên truyền về các chính sách tài chính, tiền tệ, điều hành giá năm 2011 (4/5/2011)
Danh sách bổ sung các nước được hưởng thuế AANZFTA (4/5/2011)
Kết quả thi vòng 2, kết quả chung (vòng 1+2+điểm ưu tiên) (4/5/2011)
QĐ số 153/QĐ-BTC: Ban hành KH của BTC thực hiện NQ số 02/NQ-CP  (4/5/2011)
Kết quả thi và nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển dụng công chức Quản lý Xây dựng cơ bản Bộ Tài chính năm 2010 (4/5/2011)
Công văn của Tổng cục Thuế số 592/TCT-HTQT  (4/5/2011)

Trang được mở: 2194

Khách trong ngày: 2146

Khách online: 2090

Lượt khách: 1

Thông báo bán đấu giá cổ phần
Thông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính
Giấy mời
Công văn 7078/BTC-KBNN ngày 30/5/2017 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục Ngân sách nhà nước
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948-11/6/2018)
XIN Ý KIẾN THAM GIA VÀO BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Dự thảo Nghị quyết Quy định Về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Lần 3)
THÔNG BÁO CỬ NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Thông báo tình hình công khai vốn đầu tư XDCB quý III năm 2016
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cung cấp số liệu để các cơ quan, đơn vị tải về.
Giải pháp thuế giá trị gia tăng theo tinh thần Nghị quyết số 37/NQ-CP
Điều hành kinh doanh xăng dầu
Ký kết bản Hiệp định vay tài trợ cho Dự án Y tế Việt Nam
Công tác điều hành giá xăng dầu hiện nay
Kết quả Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 15, ngày 07-08/4/2011, tại Bali, Indonesia
Nội dung Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011
Điều hành giá và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu
Tiếp Chủ tịch KfW và Lễ ký 2 Hiệp định với KfW
Lễ ký Hiệp định vay vốn Quỹ Cô Oét
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính
Quảng cáo cuối trang