THÔNG BÁO

Cập nhật: 15/1/2015 | 5:18:01 PM

Về giá cước vận tải hành khách của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thực hiện Thông báo số 03/TB-UBND ngày 13/01/2015 kết luận của Đồng chí Nguyễn Chương – Phó chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các doanh nghiệp vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh; sau khi tiếp nhận hồ sơ của các doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn đối chiếu kiểm tra hồ sơ và thực hiện thông báo để các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải và các cơ quan quản lý tổ chức thực hiện với các nội dung sau:

1. Giá cước vận tải hành khách thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2015 của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách có trụ sở chính đóng trên địa bàn tỉnh Lai Châu (có danh sách và giá vé đính kèm).

2. Theo danh sách và giá cước tại thông báo này, các tổ chức cá nhân công khai  và nghiêm túc thực hiện đúng với giá cước đã kê khai được cơ quan nhà nước xác nhận.

Trên đây là Thông báo của Sở Tài chính Lai Châu về việc kê khai giá cước vận tải của các Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của tỉnh là laichau.gov.vn và trang thông tin điện tử của Sở Tài chính là sotaichinh.laichau.gov.vn. Đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện./.

Tải văn bản đính kèm: 

(Nguồn: Sở Tài chính - Ảnh internet))

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 828
  • Khách trong ngày: 690
  • Khách online: 54
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính