Thông báo V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Cập nhật: 11/6/2019 | 3:18:35 PM

Sở Tài chính thông báo V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản công là xe ô tô theo Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của UBND tỉnh Lai Châu.

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:

1.1. Tên đơn vị: Sở Tài chính tỉnh Lai Châu;

1.2. Địa chỉ: Tầng 8, nhà B khu trung tâm hành chính chính trị tỉnh Lai Châu (Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu).

2. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá:

- Tên tài sản: Xe ô tô thanh lý

- Số lượng: 17 chiếc

- Giá khởi điểm: (có phụ biểu chi tiết kèm theo)

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

3.1. Cơ sở vật chất: có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

3.2. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

3.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Là Tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên; có tối thiểu 03 hợp đồng bán đấu giá tài sản với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh trong thời hạn 03 tháng gần nhất.

3.4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật;

3.5. Là tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

4. Thành phần, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia:

4.1. Thành phần Hồ sơ gồm: Văn bản đăng ký tham gia tổ chức bán đấu giá; Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.

4.2. Thời gian nhận hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày ký Thông báo này (Trong giờ hành chính).

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ của ngày kết thúc thông báo).

4.3. Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Tài chính tỉnh Lai Châu (Phòng Quản lý giá và Công sản, Số điện thoại: 0213.3876.728). Địa chỉ: Tầng 9, nhà B khu trung tâm hành chính chính trị tỉnh Lai Châu (Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu).

Sở Tài chính tỉnh Lai Châu thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký./.

Bấm vào đây để tải văn bản

Tải văn bản đính kèm: 

(Nguồn: Sở Tài chính)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 382
  • Khách trong ngày: 329
  • Khách online: 54
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính