TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SỞ TIN TỨC - SỰ KIỆN HỆ THỐNG VĂN BẢN HỎI ĐÁP VỀ CSTC CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
TRANG CHỦ > Tin tức - Sự kiện > Thông báo Bản in  |  Gửi thư  |  Kênh RSS
Thông báo việc tăng cường sử dụng và phối hợp nhập dữ liệu thi đua khen thưởng cho chương trình Quản lý Thi đua khen thưởng.
Thông báo việc tăng cường sử dụng và phối hợp nhập dữ liệu thi đua khen thưởng cho chương trình Quản lý Thi đua khen thưởng.
BỘ TÀI CHÍNH
CỤC TIN HỌC VÀ
THỐNG KÊ TÀI CHÍNH
                      —­———
Số: 291 /THTK-QLPM
V/v: Thông báo việc tăng cường sử dụng và phối hợp nhập dữ liệu thi đua khen thưởng cho chương trình Quản lý Thi đua khen thưởng
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
————————————
 
Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2011
 
 
 
 
Kính gửi:  Các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ.
    Các doanh nghiệp thuộc tuyến khen thưởng của Bộ Tài chính.
 
Thực hiện kế hoạch triển khai phần mềm Quản lý Thi đua khen thưởng phiên bản 1.0 theo Quyết định số 1490/QĐ-BTC ngày 29/06/2010, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã phối hợp với Vụ Thi đua khen thưởng, thường trực thi đua các Tổng Cục và tương đương tổ chức đào tạo và hỗ trợ cho các đơn vị từ tháng 9 năm 2010. Trong thời gian đào tạo, các đơn vị đã được cung cấp tên truy cập (user name), mật khẩu (password) và địa chỉ trên mạng của Chương trình Thi đua khen thưởng (http://thiduakhenthuong.btc) để vận hành chính thức. Đến nay việc đào tạo cho các đơn vị đã hoàn thành.
Nhằm tiếp tục thực hiện nội dung nhập dữ liệu lịch sử quá trình thi đua, khen thưởng của các cá nhân và tập thể trong toàn ngành tài chính từ năm 2000 cho đến nay, đề nghị các đơn vị tiếp tục khai thác chương trình một cách triệt để, định kỳ thay đổi mật khẩu để đảm bảo tính an toàn cho dữ liệu đã nhập và phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật - Cục Tin học và Thống kê tài chính tổ chức nhập dữ liệu lịch sử nói trên vào chương trình. Nguồn dữ liệu này sẽ là căn cứ để các đơn vị làm công tác thi đua khen thưởng và Vụ Thi đua- Khen thưởng Bộ Tài chính thực hiện công tác bình xét, tổng hợp, báo cáo…quá trình thi đua, khen thưởng của các cá nhân, tập thể trong ngành tài chính hàng năm.
Các vướng mắc trong quá trình nhập liệu, khai thác, sử dụng chương trình, đề nghị liên hệ với Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật - Cục Tin học và Thống kê tài chính để được hỗ trợ và giải đáp
- Số điện thoại hỗ trợ: 042.2202888
- Email:hotrokythuat@mof.gov.vn
Cục Tin học và Thống kê tài chínhxin trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
-          Như trên;
-          Vụ Thi đua- Khen thưởng (để p/h)
-          VP Cục,QLPM, TTCG
 
 
       KT. CỤC TRƯỞNG
             PHÓ CỤC TRƯỞNG
 
 
Đã ký
 
                         Võ Anh Trung
 
(Nguồn: mof )
Share |
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Triển khai Dự án 2 trong khuôn khổ Chương trình “Cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty” vay vốn ADB (4/5/2011)
Mời dự thi thẩm định viên về giá năm 2011 (kỳ thi thứ VI) (4/5/2011)
Phát hành phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) v.2.5.4 (4/5/2011)
Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức Quản lý xây dựng cơ bản 2010 (4/5/2011)
Cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán kỳ thi năm 2010 (4/5/2011)
Phối hợp thông tin tuyên truyền về các chính sách tài chính, tiền tệ, điều hành giá năm 2011 (4/5/2011)
Danh sách bổ sung các nước được hưởng thuế AANZFTA (4/5/2011)
Kết quả thi vòng 2, kết quả chung (vòng 1+2+điểm ưu tiên) (4/5/2011)
QĐ số 153/QĐ-BTC: Ban hành KH của BTC thực hiện NQ số 02/NQ-CP  (4/5/2011)
Kết quả thi và nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển dụng công chức Quản lý Xây dựng cơ bản Bộ Tài chính năm 2010 (4/5/2011)
Công văn của Tổng cục Thuế số 592/TCT-HTQT  (4/5/2011)
Nhận đơn phúc khảo của Thí sinh thi sát hạch (4/5/2011)
Thông báo thì tuyển thẩm định viên về giá (4/5/2011)
Thông báo v/v Nhận đơn phúc khảo của Thí sinh trong nước (4/5/2011)
Điều kiện của tổ chức nhận in hoá đơn (4/5/2011)

Trang được mở: 221

Khách trong ngày: 148

Khách online: 17

Lượt khách: 1

Thông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính
Giấy mời
Công văn 7078/BTC-KBNN ngày 30/5/2017 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục Ngân sách nhà nước
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948-11/6/2018)
XIN Ý KIẾN THAM GIA VÀO BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Dự thảo Nghị quyết Quy định Về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Lần 3)
THÔNG BÁO CỬ NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Thông báo tình hình công khai vốn đầu tư XDCB quý III năm 2016
Sở Tài chính: Công văn xin ý kiến tham gia vào các dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh
Tdoffice
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cung cấp số liệu để các cơ quan, đơn vị tải về.
Giải pháp thuế giá trị gia tăng theo tinh thần Nghị quyết số 37/NQ-CP
Điều hành kinh doanh xăng dầu
Ký kết bản Hiệp định vay tài trợ cho Dự án Y tế Việt Nam
Công tác điều hành giá xăng dầu hiện nay
Kết quả Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 15, ngày 07-08/4/2011, tại Bali, Indonesia
Nội dung Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011
Điều hành giá và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu
Tiếp Chủ tịch KfW và Lễ ký 2 Hiệp định với KfW
Lễ ký Hiệp định vay vốn Quỹ Cô Oét
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính
Quảng cáo cuối trang