Thông báo về việc tạm dừng tiếp công dân tại Sở Tài chính Lai Châu

Cập nhật: 4/4/2020 | 9:40:53 PM

Ngày 04 tháng 4 năm 2020 Sở Tài chính Lai Châu đã ban hành Thông báo số 638/TB-STC về việc tạm dừng tiếp công dân tại Sở Tài chính

      Thực hiện Công văn số 1283-CV/TU ngày 27/3/2020 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 27/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19; Công văn số 645/UBND-TH ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh v/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

       Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, góp phần ngăn chặn lây lan trong cộng đồng, Sở Tài chính thông báo như sau:

      - Tạm dừng việc tiếp công dân theo quy định tại địa điểm tiếp công dân của Sở Tài chính đến hết ngày 15/4/2020.

      - Công dân, tổ chức có nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có thể gửi đơn qua dịch vụ bưu chính đến Sở Tài chính (địa chỉ: Tầng 8, nhà B, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu). Trong trường hợp cần thiết, có thể liên hệ qua số điện thoại 0912.105.328 để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Tải văn bản đính kèm: 

(Nguồn: Sở Tài chính Lai Châu)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 337
  • Khách trong ngày: 279
  • Khách online: 57
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính