TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SỞ TIN TỨC - SỰ KIỆN HỆ THỐNG VĂN BẢN HỎI ĐÁP VỀ CSTC CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
TRANG CHỦ > Tin tức - Sự kiện > Thông báo Bản in  |  Gửi thư  |  Kênh RSS
Thông báo thì tuyển thẩm định viên về giá
Thông báo thì tuyển thẩm định viên về giá

BỘ TÀI CHÍNH

HỘI ĐỒNG THI

THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

--------------------

 

Số: 01/TB-HĐT

 

 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

-----------------------------

              Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2011

 

THÔNG BÁO

Về kỳ thi thẩm định viên về giá

(Kỳ thi thứ VI)

______________

 

                      Kính gửi: ……………………………………..

 

Căn cứ Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 3/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá;

Căn cứ Quyết định số 55/2008/QĐ-BTC ngày 15/72008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế thi, cấp, sử dụng và quản lý thẻ thẩm định viên về giá (sau đây gọi tắt là Quyết định số 5a5/2008/QĐ-BTC);

Căn cứ Quyết định số 2415/QĐ-BTC ngày 24/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Hội đồng thi thẩm định viên về giá năm 2010;

Hội đồng thi Thẩm định viên về giá năm 2010 (sau đây gọi tắt là Hội đồng thi) thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi thẩm định viên về giá (kỳ thi thứ VI) như sau:

A. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Đối tượng đăng ký dự thi thẩm định viên về giá (kỳ thi thứ VI) thực hiện theo quy định tại Điều 1 Quy chế thi, cấp, sử dụng  và quản lý Thẻ thẩm định viên về giá ban hành kèm theo Quyết định số 55/2008/QĐ-BTC ngày 15/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

B. CÁC MÔN THI, NỘI DUNG THI VÀ THỂ THỨC THI:  

I. Các môn dự thi:

1. Người dự thi lần đầu: Thi 8 môn, trong đó:

    1- Các môn chuyên ngành, gồm:

  1.1. Pháp luật áp dụng trong hoạt động định giá thẩm định giá tài sản;

  1.2. Nguyên lý hình thành giá cả thị trường;

  1.3. Những nguyên lý căn bản về thẩm định giá;

  1.4. Thẩm định giá bất động sản;

  1.5. Thẩm định giá máy, thiết bị;

  1.6. Thẩm định giá trị doanh nghiệp.

 

  2. Các môn thi điều kiện, gồm:

  2.1. Tin học (trình độ B);

  2.2. Ngoại ngữ (Trình độ C).

2. Người dự thi năm 2006, năm 2009 (kỳ thi thứ III, IV, V) và nay (kỳ thi thứ VI) thi lại các môn thi chưa đạt yêu cầu, thi các môn chưa thi, thi nâng điểm thì sẽ thi các môn và bảo lưu kết quả thi các môn đã thi theo quy định tại Quyết định số 21/2004/QĐ-BTC ngày 24/2/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế thi, cấp, sử dụng và quản lý thẻ Thẩm định viên về giá và Quyết định số 55/2008/QĐ-BTC.

Trường hợp dự thi nâng điểm thì kết quả thi lấy theo điểm thi lần sau.

II. Thể thức thi:

- Các môn chuyên ngành (1.1), (1.2), (1.3), (1.4), (1.5), (1.6): thi viết 120 phút/môn.

- Môn tin học: thi trắc nghiệm 60 phút;

- Môn ngoại ngữ: thi viết 90 phút.

C. ĐIỀU KIỆN DỰ THI, ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI

I. Điều kiện dự thi

1. Dự thi lần đầu:

Người đăng ký dự thi lần đầu (Kỳ thi thứ VI) phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có lý lịch rõ ràng; không có tiền án tiền sự; không trong thời gian bị kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự; không thuộc các đối tượng không được hành nghề thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

b) Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành: Vật giá; Thẩm định giá; Kế toán; Kiểm toán; Tài chính - Ngân hàng; Kinh tế; Kinh tế - Kỹ thuật; Quản trị kinh doanh; Luật Kinh tế.

c) Có thời gian công tác thực tế theo chuyên ngành đào tạo từ 03 năm (đủ 36 tháng) trở lên tính từ khi có bằng tốt nghiệp đại học theo chuyên ngành quy định tại điểm (a), (b) trên đây.

d) Có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành về Thẩm định giá do các cơ sở được phép đào tạo chuyên ngành thẩm định giá cấp.

Người có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Vật giá, Thẩm định giá không cần chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá.

đ) Có chứng chỉ Ngoại ngữ từ trình độ C trở lên của 01 trong 05 thứ tiếng thông dụng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức hoặc tốt nghiệp Đại học ở các nước học bằng 01 trong 05 thứ tiếng trên.

h) Nộp đầy đủ, đúng mẫu hồ sơ và lệ phí dự thi theo quy định.

k) Miễn thi môn tin học và ngoại ngữ:

• Miễn thi ngoại ngữ cho các đối tượng cụ thể sau:

+ Có chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành ngoại ngữ 01 trong 05 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, hoặc thạc sĩ, hoặc tiến sĩ học bằng ngoại ngữ 01 trong 05 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc do tổ chức đào tạo nước ngoài cấp.

+ Có chứng chỉ IELTS đạt từ 5.0 điểm hoặc TOEFL đạt từ 450 điểm trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp.

+ Nam từ 50 tuổi, nữ từ 45 tuổi trở lên.

• Miễn thi tin học cho người dự thi có một trong các điều kiện sau:

          + Có chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp.

          + Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin do các tổ chức đào tạo trong nước và nước ngoài cấp.

+ Nam từ 50 tuổi, nữ từ 45 tuổi trở lên.

2. Dự thi lại môn thi chưa đạt yêu cầu, thi nâng điểm hoặc thi tiếp các môn chưa thi: Phải có giấy chứng nhận điểm thi do Hội đồng thi thẩm định viên về giá cấp. Các môn thi đạt yêu cầu của các kỳ thi trước chỉ được bảo lưu kết quả thi của các kỳ thi năm 2006 và năm 2009 (kỳ thi thứ III, IV và V).

 3. Đối với người Việt Nam, người nước ngoài có chứng chỉ hành nghề thẩm định giá do tổ chức nước ngoài có thẩm quyền cấp được Bộ Tài chính thừa nhận được phép thi sát hạch lấy thẻ thẩm định viên về giá.

a) Hồ sơ dự thi sát hạch gồm:

          - Phiếu đăng ký dự thi.

          - Bản sao và bản dịch ra tiếng Việt có công chứng của cơ quan công chứng Việt Nam: Bằng tốt nghiệp đại học; Chứng chỉ hành nghề thẩm định giá.

- Có lý lịch rõ ràng; không có tiền án tiền sự; không trong thời gian bị kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự do cơ quan trực tiếp quản lý lao động của Việt Nam xác nhận.

- Có hợp đồng lao động với một doanh nghiệp thẩm định giá hoặc có chức năng hoạt động thẩm định giá được thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

Riêng đối với người nước ngoài phải được phép cư trú tại Việt Nam từ 01 năm trở lên.

- Bản sao Hộ chiếu do nước sở tại cấp có xác nhận của tổ chức quản lý lao động (đối với người nước ngoài).

- 03 ảnh màu cỡ 3 x 4 chụp trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ, 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận.

b) Người dự thi sát hạch để cấp thẻ thẩm định viên về giá chỉ phải thi 01 môn: Pháp luật áp dụng trong hoạt động định giá, thẩm định giá.

- Người dự thi sát hạch có thể thi bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt.

- Người dự thi sát hạch sẽ được thi chung cùng kỳ với các kỳ thi do Hội đồng thi thẩm định viên về giá tổ chức.

  II. Đăng ký dự thi

1. Đăng ký dự thi lần đầu (kỳ thi thứ VI)

 Người đăng ký dự thi lần đầu để lấy Thẻ thẩm định viên về giá có thể đăng ký dự thi cả 8 môn; hoặc đăng ký dự thi tối thiểu 4 môn thi chuyên ngành trong số 8 môn thi nói trên, các môn còn lại sẽ được đăng ký thi tiếp trong kỳ thi tiếp theo theo quy định.

2. Đăng ký dự thi lại hoặc thi tiếp các môn chưa thi

Những người đã dự thi năm 2006 và năm 2009 (kỳ thi thứ III, IV và V)  nhưng chưa đạt yêu cầu hoặc chưa thi hết các môn thi sẽ được đăng ký dự thi (kỳ thi thứ VI) theo hướng dẫn sau:

Đăng ký dự thi các môn chưa thi, thi lại các môn đã thi chưa đạt 5 điểm và có thể thi thêm các môn đã đạt từ 5 điểm trở lên để đảm bảo tổng số điểm tối thiểu 6 môn thi chuyên ngành là 38 điểm.

3. Người dự thi chỉ được thi các môn đã đăng ký.

III. Hồ sơ đăng ký dự thi:

1. Hồ sơ đăng ký dự thi thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 17 Quyết định số 55/2008/QĐ-BTC và thông báo này.

2. Mẫu phiếu đăng ký dự thi:

Mẫu phiếu đăng ký dự thi kèm theo Thông báo này và được phát hành tại:

a) Website của Bộ Tài chính : http://www.mof.gov.vn

b) Văn phòng Hội đồng thi thẩm định viên về giá:

Địa chỉ: Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính, Phòng 427 - Toà nhà số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội; Điện thoại: 04.22202828 (máy lẻ: 4064; 4232; 4237, 4238, 4242, 4229).

3. Hồ sơ dự thi làm không theo mẫu quy định, không đầy đủ, lập không đúng theo thông báo này, hồ sơ của người không đủ điều kiện dự thi hoặc chưa nộp lệ phí dự thi, hồ sơ nộp sau thời gian nhận hồ sơ theo quy định sẽ không được chấp nhận. Hồ sơ đã nộp không trả lại người đăng ký dự thi.

4. Trường hợp sau khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi, người đăng ký dự thi thay đổi địa chỉ liên hệ thì phải kịp thời thông báo cho Hội đồng thi để tiện liên hệ.

D. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI VÀ NHẬN HỒ SƠ; LỆ PHÍ DỰ THI

1. Thời gian thi dự kiến:  Thời gian thi dự kiến vào cuối tháng 4/2011.

2. Địa điểm thi: tại Hà Nội.

Lịch thi và địa điểm thi cụ thể Hội đồng thi sẽ thông báo cho từng người đủ điều kiện dự thi vào đầu tháng 4/2011 và thông báo trên Website của Bộ Tài chính.

3. Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 21/3/2011.

4. Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Hội đồng thi thẩm định viên về giá.

Địa chỉ: Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính, Phòng 427 - Toà nhà số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Mỗi người đăng ký dự thi nộp 01 bộ hồ sơ, hồ sơ nộp sau ngày 21/3/2011 sẽ không được chấp nhận.

5. Lệ phí dự thi: Chỉ tính cho những môn đăng ký dự thi theo mức 200.000 đồng/môn. Lệ phí dự thi phải nộp sau khi có giấy báo thi của Hội đồng thi. Lệ phí dự thi đã nộp không được hoàn lại trừ trường hợp:

a) Người dự thi đã được Hội đồng thi thông báo không đủ điều kiện dự thi kỳ thi Thẩm định viên về giá (kỳ thi thứ VI);

b) Người dự thi đã có giấy báo thi nhưng có đơn xin hoãn thi trước ngày thi môn đầu tiên 15 ngày;

c) Những thí sinh vi phạm nội quy, bị xử lý kỷ luật bằng hình thức đình chỉ thi không được hoàn lại phí dự thi của tất cả các môn đã thi, môn đình chỉ thi và các môn chưa thi.  

Thông tin thêm về kỳ thi Thẩm định viên về giá (kỳ thi thứ VI): Quyết định số 55/2008/QĐ-BTC ngày 15/7/2008 của Bộ Tài chính và bản tin trên Website của Bộ Tài chính./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo);

- Các thành viên Hội đồng thi;

- Hội Thẩm định giá VN (để thông báo công khai và thực hiện theo uỷ quyền);

- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các DN Thẩm định giá;

-Trường ĐH TC-Marketing, HVTC; CĐ TCQTKD;

- Cục TH&TKTC (để đăng tin trên Website BTC);

- Tạp chí Thị trường giá cả (để đăng tin);

- Các đơn vị thuộc Bộ TC;

- Lưu: VT, Hội đồng thi, Tổ giúp việc HĐT.

      TM. HỘI ĐỒNG THI

                               KT. CHỦ TỊCH

     PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

   

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Thuý Nga

Phó cục trưởng Cục Quản lý giá

 

Tài liệu đính kèm:

1.     Phiếu đăng ký dự thi

2.     QĐ số 55/2008/QĐ-BTC thay thế QĐ số 21/2004/QĐ-BTC

Tài liệu ôn thi:

1.     TDG doanh nghiệp

2.     TDG máy móc thiết bị

3.     Cơ sở hình thành giá

4.     Pháp luật TĐG

5.     Nguyên lý căn bản về thẩm định giá

6.     Thẩm định giá bất động sản phần 1

7.     Thẩm định giá bất động sản phần 2

8.     Thẩm định giá bất động sản phần 3

9.     Thẩm định giá bất động sản phần 4

10.  Thẩm định giá bất động sản phần 5

(Lưu ý: khi mở file Thẩm định giá bất động sản, người dùng Lưu cả năm phần vào một thư mục trên máy tính sau đó chạy file phần 1 để giải nén)

(Nguồn: mof )
Share |
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thông báo v/v Nhận đơn phúc khảo của Thí sinh trong nước (4/5/2011)
Điều kiện của tổ chức nhận in hoá đơn (4/5/2011)
Chỉ thị số 05/CT-BTC v/v bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão và quý I năm 2011 (4/5/2011)
Kết quả thi vòng 1 và nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức Cơ quan Bộ Tài chính năm 2010 (4/5/2011)

Trang được mở: 381

Khách trong ngày: 315

Khách online: 52

Lượt khách: 1

Thông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính
Giấy mời
Công văn 7078/BTC-KBNN ngày 30/5/2017 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục Ngân sách nhà nước
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948-11/6/2018)
XIN Ý KIẾN THAM GIA VÀO BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Dự thảo Nghị quyết Quy định Về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Lần 3)
THÔNG BÁO CỬ NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Thông báo tình hình công khai vốn đầu tư XDCB quý III năm 2016
Sở Tài chính: Công văn xin ý kiến tham gia vào các dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh
Tdoffice
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cung cấp số liệu để các cơ quan, đơn vị tải về.
Giải pháp thuế giá trị gia tăng theo tinh thần Nghị quyết số 37/NQ-CP
Điều hành kinh doanh xăng dầu
Ký kết bản Hiệp định vay tài trợ cho Dự án Y tế Việt Nam
Công tác điều hành giá xăng dầu hiện nay
Kết quả Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 15, ngày 07-08/4/2011, tại Bali, Indonesia
Nội dung Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011
Điều hành giá và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu
Tiếp Chủ tịch KfW và Lễ ký 2 Hiệp định với KfW
Lễ ký Hiệp định vay vốn Quỹ Cô Oét
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính
Quảng cáo cuối trang