Thông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính

Cập nhật: 31/1/2018 | 2:11:57 PM

Thực hiện Thông báo số 03/TB-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Lai Châu về thay đổi địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định thủ tục hành chính.
Sở Tài chính thông báo niêm yết công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trên Website và tại trụ Sở làm việc của Sở Tài chính về việc thay đổi địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính

Tải văn bản đính kèm: 

(Nguồn: Sở Tài chính)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 6
  • Khách trong ngày: 9
  • Khách online: 75
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính