Thông báo chức danh và chữ ký Phó Giám đốc Sở Tài chính Lai Châu

Cập nhật: 2/4/2021 | 2:54:10 PM

Sở Tài chính trân trọng thông báo chức danh, chữ ký của ông Phạm Quý Dương, Phó Giám đốc Sở Tài chính Lai Châu để các cơ quan, đơn vị biết, tiện liên hệ công tác

(Nguồn: Sở Tài chính)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 348
  • Khách trong ngày: 297
  • Khách online: 56
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính