Thông báo bán đấu giá cổ phần

Cập nhật: 9/1/2019 | 11:13:09 AM

Thông báo bán đấu giá cổ phần tại các doanh nghiệp do UBND tỉnh Lai Châu làm chủ sở hữu

Tải văn bản đính kèm: 

(Nguồn: Sở Tài chính)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 398
  • Khách trong ngày: 351
  • Khách online: 63
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính