TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SỞ TIN TỨC - SỰ KIỆN HỆ THỐNG VĂN BẢN HỎI ĐÁP VỀ CSTC CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
TRANG CHỦ > Tin tức - Sự kiện > Thông báo Bản in  |  Gửi thư  |  Kênh RSS
Sửa đổi, bổ sung Quy trình Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành
.

BỘ TÀI CHÍNH

______

 

Số: 13939 /BTC-VP

Vv sửa đổi, bổ sung Quy trình Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

Hà Nội, ngày  12   tháng 10  năm 2012

                   

Kính gửi:

- Các Bộ;

- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   

Quy trình Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 của Bộ Tài chính đã được áp dụng trong công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành từ năm 2008 đến nay, được nhiều Bộ, ngành, địa phương đánh giá cao. Đến nay, do các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành là căn cứ ban hành của Quyết định này đã được thay thế bởi các văn bản quy phạm khác; nên cần thiết phải nghiên cứu để hoàn chỉnh.

Sau khi nghiên cứu rà soát các cơ chế chính sách mới đã ban hành, Bộ Tài chính dự kiến sửa đổi, bổ sung 9 điểm cụ thể nêu tại Bảng dự kiến sửa đổi, bổ sung Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC (Đăng tại mục Góp ý dự thảo văn bản Website Bộ Tài chính).

Căn cứ quy định tại Khoản Điều 2 và Khoản 2 Điều 16 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12; Bộ Tài chính dự thảo Thông tư quy định Quy trình Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thay thế Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 của Bộ Tài chính (Đăng tại mục Góp ý dự thảo văn bản Website Bộ Tài chính, Phần chữ in nghiêng là sửa đổi, bổ sung). Đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, tham gia ý kiến gửi về Bộ Tài chính trước ngày  22/10/2012.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

 

Nơi nhận:

- Như trên,

- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

- Cục tin học và Thống kê Tài chính (để đăng);

- Lưu VT, VP.

TL.BỘ TRƯỞNG

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

           


(Nguồn: http://www.mof.gov.vn )
Share |
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Xây dựng ICT Index ngành Tài chính năm 2011 (31/5/2011)
Đăng thông tin về tổ chức đã được cấp Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN (4/5/2011)
Thông báo việc tăng cường sử dụng và phối hợp nhập dữ liệu thi đua khen thưởng cho chương trình Quản lý Thi đua khen thưởng. (4/5/2011)
Triển khai Dự án 2 trong khuôn khổ Chương trình “Cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty” vay vốn ADB (4/5/2011)
Mời dự thi thẩm định viên về giá năm 2011 (kỳ thi thứ VI) (4/5/2011)
Phát hành phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) v.2.5.4 (4/5/2011)
Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức Quản lý xây dựng cơ bản 2010 (4/5/2011)
Cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán kỳ thi năm 2010 (4/5/2011)
Phối hợp thông tin tuyên truyền về các chính sách tài chính, tiền tệ, điều hành giá năm 2011 (4/5/2011)
Danh sách bổ sung các nước được hưởng thuế AANZFTA (4/5/2011)
Kết quả thi vòng 2, kết quả chung (vòng 1+2+điểm ưu tiên) (4/5/2011)
QĐ số 153/QĐ-BTC: Ban hành KH của BTC thực hiện NQ số 02/NQ-CP  (4/5/2011)
Kết quả thi và nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển dụng công chức Quản lý Xây dựng cơ bản Bộ Tài chính năm 2010 (4/5/2011)
Công văn của Tổng cục Thuế số 592/TCT-HTQT  (4/5/2011)
Nhận đơn phúc khảo của Thí sinh thi sát hạch (4/5/2011)

Trang được mở: 217

Khách trong ngày: 144

Khách online: 13

Lượt khách: 1

Thông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính
Giấy mời
Công văn 7078/BTC-KBNN ngày 30/5/2017 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục Ngân sách nhà nước
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948-11/6/2018)
XIN Ý KIẾN THAM GIA VÀO BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Dự thảo Nghị quyết Quy định Về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Lần 3)
THÔNG BÁO CỬ NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Thông báo tình hình công khai vốn đầu tư XDCB quý III năm 2016
Sở Tài chính: Công văn xin ý kiến tham gia vào các dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh
Tdoffice
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cung cấp số liệu để các cơ quan, đơn vị tải về.
Giải pháp thuế giá trị gia tăng theo tinh thần Nghị quyết số 37/NQ-CP
Điều hành kinh doanh xăng dầu
Ký kết bản Hiệp định vay tài trợ cho Dự án Y tế Việt Nam
Công tác điều hành giá xăng dầu hiện nay
Kết quả Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 15, ngày 07-08/4/2011, tại Bali, Indonesia
Nội dung Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011
Điều hành giá và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu
Tiếp Chủ tịch KfW và Lễ ký 2 Hiệp định với KfW
Lễ ký Hiệp định vay vốn Quỹ Cô Oét
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính
Quảng cáo cuối trang