Giấy mời

Cập nhật: 10/7/2017 | 4:54:46 PM

Dự lớp bồi dưỡng tập huấn quản lý Ngân sách theo chương trình Tabmis

          

Tải văn bản đính kèm: 

(Nguồn: sở Tài chính Lai Châu)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 826
  • Khách trong ngày: 687
  • Khách online: 52
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính