Dự thảo Nghị quyết Quy định Về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Lần 3)

Cập nhật: 2/6/2017 | 9:16:38 AM

Sở Tài chính Lai Châu dự thảo Nghị quyết Quy định Về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Lần 3).

Để kịp thời báo cáo, trình UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Sở Tài chính đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình, Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi cho quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Tải văn bản đính kèm: 

(Nguồn: Sở Tài chính)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 820
  • Khách trong ngày: 680
  • Khách online: 48
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính