THÔNG BÁO CỬ NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

             

(Nguồn: Sở Tài chính Lai Châu )