Thông báo tình hình công khai vốn đầu tư XDCB quý III năm 2016

                      

(Nguồn: Sở Tài chính Lai Châu )