TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SỞ TIN TỨC - SỰ KIỆN HỆ THỐNG VĂN BẢN HỎI ĐÁP VỀ CSTC CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
TRANG CHỦ > Tin tức - Sự kiện > Thông báo Bản in  |  Gửi thư  |  Kênh RSS
Bãi bỏ Quyết định số 32/QĐ-STC ngày 04/3/2016 của Sở Tài chính Lai Châu về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

     

(Nguồn: S )
TẢI VĂN BẢN ĐÍNH KÈM: 
Share |
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Quyết định ban hành quy chế làm việc của Sở Tài chính Lai Châu (30/8/2016)
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lai Châu (30/8/2016)
Thông báo đổi tên các tổ chức thuộc Sở Tài chính Lai Châu (30/8/2016)
THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB QUÝ II NĂM 2016 (12/7/2016)
Tài liệu Hội nghị trực truyến toàn quốc ngành Tài chính  (1/7/2016)
Sở Tài Chính Lai Châu thông báo triệu tập lớp Bồi dưỡng (14/6/2016)
SỞ TÀI CHÍNH LAI CHÂU THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ (26/5/2016)
Quyết định thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính Lai Châu (23/5/2016)
THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB QUÝ I NĂM 2016 (25/4/2016)
BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 02/2016 (29/2/2016)
THÔNG BÁO GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG THÁNG 01 NĂM 2016  (29/2/2016)
Đề cương Kiểm toán ngân sách năm 2015 (26/2/2016)
Thông báo công khai tình hình thanh toán vốn đầu tư XDCB quý IV năm 2015 (15/1/2016)
Công văn số 2005/UBND-VX của UBND tỉnh Lai Châu về thực hiện các kiến nghị, kết luận của Kiểm toán Nhà nước. (7/1/2016)
Công văn số 1884/UBND-TH (14/12/2015)

Trang được mở: 278

Khách trong ngày: 207

Khách online: 73

Lượt khách: 1

Thông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính
Giấy mời
Công văn 7078/BTC-KBNN ngày 30/5/2017 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục Ngân sách nhà nước
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948-11/6/2018)
XIN Ý KIẾN THAM GIA VÀO BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Dự thảo Nghị quyết Quy định Về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Lần 3)
THÔNG BÁO CỬ NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Thông báo tình hình công khai vốn đầu tư XDCB quý III năm 2016
Sở Tài chính: Công văn xin ý kiến tham gia vào các dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh
Tdoffice
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cung cấp số liệu để các cơ quan, đơn vị tải về.
Giải pháp thuế giá trị gia tăng theo tinh thần Nghị quyết số 37/NQ-CP
Điều hành kinh doanh xăng dầu
Ký kết bản Hiệp định vay tài trợ cho Dự án Y tế Việt Nam
Công tác điều hành giá xăng dầu hiện nay
Kết quả Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 15, ngày 07-08/4/2011, tại Bali, Indonesia
Nội dung Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011
Điều hành giá và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu
Tiếp Chủ tịch KfW và Lễ ký 2 Hiệp định với KfW
Lễ ký Hiệp định vay vốn Quỹ Cô Oét
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính
Quảng cáo cuối trang