TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SỞ TIN TỨC - SỰ KIỆN HỆ THỐNG VĂN BẢN HỎI ĐÁP VỀ CSTC CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN ĐOÀN THỂ
TRANG CHỦ > Tin tức - Sự kiện > Thông báo Kênh RSS
Thông báo bán đấu giá cổ phần
Cập nhật: 9/1/2019 | 11:13:09 AM
Thông báo bán đấu giá cổ phần tại các doanh nghiệp do UBND tỉnh Lai Châu làm chủ sở hữu
Dự thảo Nghị quyết Quy định Về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Lần 3)
Thông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính
Giấy mời
Công văn 7078/BTC-KBNN ngày 30/5/2017 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục Ngân sách nhà nước
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948-11/6/2018)
XIN Ý KIẾN THAM GIA VÀO BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
THÔNG BÁO CỬ NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
Cập nhật: 29/5/2017 | 9:34:11 AM
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Cập nhật: 26/5/2017 | 8:44:01 AM
Thông báo tình hình công khai vốn đầu tư XDCB quý III năm 2016
Cập nhật: 14/10/2016 | 11:21:09 AM
Sở Tài chính: Công văn xin ý kiến tham gia vào các dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh
Cập nhật: 13/10/2016 | 4:05:12 PM
BÁO CÁO KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 CỦA TỈNH LAI CHÂU
Cập nhật: 30/9/2016 | 3:29:43 PM
Bãi bỏ Quyết định số 32/QĐ-STC ngày 04/3/2016 của Sở Tài chính Lai Châu về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
Cập nhật: 23/9/2016 | 9:56:01 AM
Quyết định ban hành quy chế làm việc của Sở Tài chính Lai Châu
Cập nhật: 30/8/2016 | 8:51:01 AM
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lai Châu
Cập nhật: 30/8/2016 | 8:49:38 AM
Thông báo đổi tên các tổ chức thuộc Sở Tài chính Lai Châu
Cập nhật: 30/8/2016 | 8:47:13 AM
THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB QUÝ II NĂM 2016
Cập nhật: 12/7/2016 | 2:21:54 PM
Tài liệu Hội nghị trực truyến toàn quốc ngành Tài chính
Cập nhật: 1/7/2016 | 11:07:44 AM
Tài liệu Hội nghị trực truyến toàn quốc ngành Tài chính để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, quán triệt nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016
Sở Tài Chính Lai Châu thông báo triệu tập lớp Bồi dưỡng
Cập nhật: 14/6/2016 | 10:30:54 AM
Sở Tài chính Lai Châu thông báo triệu tập lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý Tài chính ngân sách và lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý đầu tư cho xã phường, thị trấn năm 2016
SỞ TÀI CHÍNH LAI CHÂU THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ
Cập nhật: 26/5/2016 | 3:44:55 PM
Sở Tài chính Lai Châu thông báo khảo sát chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý Tài chính ngân sách và lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý đầu tư cho xã phường, thị trấn năm 2016
Quyết định thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính Lai Châu
Cập nhật: 23/5/2016 | 4:47:22 PM
THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB QUÝ I NĂM 2016
Cập nhật: 25/4/2016 | 10:26:51 AM
Công khai tình tình thanh toán vốn Đầu tư XDCB quý I năm 2016
CÁC TIN KHÁC
BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 02/2016 (29/2/2016)
THÔNG BÁO GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG THÁNG 01 NĂM 2016  (29/2/2016)
Đề cương Kiểm toán ngân sách năm 2015 (26/2/2016)
Thông báo công khai tình hình thanh toán vốn đầu tư XDCB quý IV năm 2015 (15/1/2016)
Công văn số 2005/UBND-VX của UBND tỉnh Lai Châu về thực hiện các kiến nghị, kết luận của Kiểm toán Nhà nước. (7/1/2016)
Công văn số 1884/UBND-TH (14/12/2015)
Dự thảo Báo cáo kiểm toán kèm theo Công văn số 312/STC-NS (11/6/2015)
Thông báo thể lệ cuộc thi ” Tìm hiểu lịch sử 70 năm ngày thành lập Ngành Tài chính Việt Nam 28/8/1945 - 28/8/2015” (10/6/2015)
Công văn số 450/UBND-TH (15/4/2015)
Đề cương Kiểm toán ngân sách năm 2014 (10/4/2015)
Giấy mời Hội nghị tham gia Dự thảo Hội nghị Luật NSNN (23/3/2015)
Báo cáo cước vận tải sau kiểm tra (5/2/2015)
THÔNG BÁO (15/1/2015)
Trang thông tin điện tử tổng hợp thuộc Sở Tài chính Lai Châu chính thức đi vào hoạt động trên mạng Internet (25/7/2013)
Sửa đổi, bổ sung Quy trình Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành  (16/10/2012)
Xem tin theo ngày
Công khai Dự toán NSĐP năm 2019
Tập huấn quản lý tài sản công trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Dự thảo Nghị quyết Quy định Về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Lần 3)
THÔNG BÁO
Thông tư 211/2014/TT-BTC
Tài chính Lai Châu một chặng đường
Trang thông tin điện tử tổng hợp thuộc Sở Tài chính Lai Châu chính thức đi vào hoạt động trên mạng Internet
Thông báo thể lệ cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử 70 năm ngày thành lập Ngành Tài chính Việt Nam 28/8/1945 - 28/8/2015"
Công văn 7078/BTC-KBNN ngày 30/5/2017 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục Ngân sách nhà nước
Báo cáo cước vận tải sau kiểm tra
Sửa đổi, bổ sung Quy trình Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành
Thông báo việc tăng cường sử dụng và phối hợp nhập dữ liệu thi đua khen thưởng cho chương trình Quản lý Thi đua khen thưởng.
Sở Tài Chính Lai Châu thông báo triệu tập lớp Bồi dưỡng
Phát hành phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) v.2.5.4
THÔNG BÁO GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG THÁNG 01 NĂM 2016
Thông báo thì tuyển thẩm định viên về giá

Trang được mở: 2215

Khách trong ngày: 2173

Khách online: 2114

Lượt khách: 1

Thông báo bán đấu giá cổ phần
Thông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính
Giấy mời
Công văn 7078/BTC-KBNN ngày 30/5/2017 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục Ngân sách nhà nước
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948-11/6/2018)
XIN Ý KIẾN THAM GIA VÀO BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Dự thảo Nghị quyết Quy định Về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Lần 3)
THÔNG BÁO CỬ NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Thông báo tình hình công khai vốn đầu tư XDCB quý III năm 2016
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cung cấp số liệu để các cơ quan, đơn vị tải về.
Giải pháp thuế giá trị gia tăng theo tinh thần Nghị quyết số 37/NQ-CP
Điều hành kinh doanh xăng dầu
Ký kết bản Hiệp định vay tài trợ cho Dự án Y tế Việt Nam
Công tác điều hành giá xăng dầu hiện nay
Kết quả Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 15, ngày 07-08/4/2011, tại Bali, Indonesia
Nội dung Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011
Điều hành giá và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu
Tiếp Chủ tịch KfW và Lễ ký 2 Hiệp định với KfW
Lễ ký Hiệp định vay vốn Quỹ Cô Oét
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính
Quảng cáo cuối trang