Sở Tài chính Lai Châu hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020

Cập nhật: 10/6/2020 | 9:16:32 AM

Nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh để hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường hàng năm (từ ngày 29/4 đến ngày 6/5) do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998.

Theo đó, Sở Tài chính Lai Châu phát động các phòng, đơn vị thuộc Sở hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường (VSMT) từ ngày 29/4 đến ngày 30/6/2020, có thể kéo dài tới Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (ngày 28/8).

Mục đích nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia và cam kết của gia đình, cộng đồng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh góp phần nâng chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Trong đó, việc đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nông thôn tại các vùng chịu ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn là rất quan trọng và phải được ưu tiên hàng đầu.

Tuyên truyền, khuyến khích người dân thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch để bảo vệ sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh. Tiếp tục thực hiện xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, xây dựng và quản lý vận hành hệ thống cấp nước sạch tập trung nông thôn. Lồng ghép thực hiện mục tiêu nước sạch với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và các chương trình khác.

Tuyên truyền, vận động cộng đồng về bảo vệ nguồn nước, bảo vệ công trình cấp nước tập trung góp phần sử dụng công trình có hiệu quả và bền vững.

(Nguồn: Sở Tài chính)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 142
  • Khách trong ngày: 273
  • Khách online: 41
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính