Sở Tài chính Lai Châu hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2020

Cập nhật: 28/5/2020 | 9:23:17 AM

Hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ năm 2020 với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai” nhằm biểu dương và tôn vinh đội ngũ cán bộ KH&CN; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu KH&CN đối với sự phát triển đất nước, nâng cao nhận thức của xã hội và vai trò của KH&CN; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trong tương lai.

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai

Theo đó, Sở Tài chính Lai Châu đã phát động trong cơ quan tăng cường ứng dụng KH - CN vào công tác chuyên môn, đặc biệt là áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị. Cùng với đó, Sở tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến về pháp luật khoa học và công nghệ, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Các hoạt động thông tin giới thiệu sâu rộng thành tựu khoa học và công nghệ nổi bật phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, trình diễn các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ của Việt Nam, mục đích ý nghĩa của Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

(Nguồn: Sở Tài chính)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 277
  • Khách trong ngày: 241
  • Khách online: 49
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính