Phối hợp triển khai Cổng trao đổi thông tin giữa KTNN với đơn vị được kiểm toán

Cập nhật: 23/6/2021 | 10:03:41 AM

Ngày 23 tháng 6 năm 2021, Sở Tài chính đã ban hành Công văn số 1051/STC-NS về việc Phối hợp triển khai Cổng trao đổi thông tin giữa KTNN với đơn vị được kiểm toán

Thực hiện Công văn số 1703/UBND-TH ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh về việc phối hợp triển khai Cổng trao đổi thông tin giữa KTNN với đơn vị được kiểm toán theo Công văn số 597/KTNN-TTTH ngày 10/6/2021; trong đó giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu văn bản triển khai thực hiện.

Để có cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Kiểm toán nhà nước cấp tài khoản truy cập cho các đơn vị dự toán; Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Cung cấp thông tin đăng ký lần đầu tài khoản truy cập của đơn vị để thực hiện cấp tài khoản truy cập hệ thống cổng trao đổi thông tin của kiểm toán nhà nước. Mỗi đơn vị dự toán cấp I trực thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố được đăng ký 02 tài khoản bao gồm tài khoản của thủ trưởng đơn vị và tài khoản của cán bộ được giao nhiệm đầu mối.

Đăng ký của các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Tài chính qua phòng Quản lý ngân sách (khối huyện, thành phố), Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp (đơn vị dự toán cấp I khối tỉnh).

2. Các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố gửi thông tin đăng ký tài khoản về Sở Tài chính trước ngày 25/6/2021để Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh gửi Kiểm toán nhà nước theo quy định.

3. Biểu mẫu, hướng dẫn về phương pháp trao đổi chi tiết tại phụ lục số 01, 02 tại Công văn số 597/KTNN-TTTH ngày 10/6/2021 của Kiểm toán nhà nước.

Kích vào đây để tải tài liệu

(Nguồn: Sở Tài chính)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 829
  • Khách trong ngày: 691
  • Khách online: 55
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính