Phát động Cuộc thi tìm hiểu về lịch sử 75 năm ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2020)

Cập nhật: 26/3/2020 | 9:37:35 AM

Thực hiện Kế hoạch số 149/KH-STC ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Sở Tài chính v/v tổ chức các hoạt động hướng đến 75 năm ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2020). Sở Tài chính Lai Châu phát động Cuộc thi tìm hiểu về lịch sử 75 năm ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2020)

Với mục đích: Để thiết thực hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tài chính tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh.

Cuộc thi "Tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống Ngành Tài chính" được xem là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, tuyên truyền, giáo dục truyền thống, giới thiệu những thành tựu to lớn của Ngành Tài chính trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành tài chính về vị trí, vai trò và sự đóng góp tích cực của Ngành Tài chính đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chiều ngày 18/3/2020, Sở Tài chính đã tổ chức phát động Cuộc thi tìm hiểu về lịch sử 75 năm ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2020) đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở và phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thành phố:

Nội dung: Các tác phẩm tham dự Cuộc thi viết về ngành Tài chính cần phản ánh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác tài chính; những thành tựu và đóng góp của ngành cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 75 năm qua; phản ánh những sự kiện, hoạt động nổi bật của ngành Tài chính, những tấm gương điển hình trong hoạt động Tài chính; những phát hiện đặc sắc về lịch sử và truyền thống vẻ vang của ngành Tài chính; Những bài học, kinh nghiệm quý trong hoạt động tài chính – ngân sách.

Hình thức: Các tác phẩm tham dự: Thơ, văn, truyện, hồi ký, chính luận, bài viết chuyên đề…

Thời gian nhận bài: Từ ngày 20/3/2020 đến hết ngày 20/5/2020

(Nguồn: Sở Tài chính)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 413
  • Khách trong ngày: 361
  • Khách online: 65
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính