Những giải pháp chống thất thu ngân sách và thu nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Cập nhật: 15/5/2020 | 8:57:04 AM

Nhằm đánh đánh giá những kết quả đạt được trong công tác thu NSNN và thu hồi nợ đọng thuế đến ngày 11/5/2020, Ban chỉ đạo chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế tỉnh Lai Châu tổ chức họp, tập trung thảo luận và đưa ra một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại trong năm

Đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh chủ trì cuộc họp

5 tháng đầu năm 2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do tác động ảnh hưởng của dịch nCovid-19 và biến đổi khí hậu tới sản xuất và đời sống xã hội của nhân dân: Một số ngành và lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bị giảm sút đình trệ như: Hoạt động dịch vụ du lịch, kinh doanh vận tải hành khách, xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới, sản lượng phát ra của các Nhà máy thủy điện ....

Theo số liệu của Cơ quan thuế tính đến ngày 11/5/2020. Tổng thu NSNN trên địa bàn mới thu được 424 tỷ đồng, bằng 20% dự toán HĐND tỉnh giao và chỉ bằng 64 % so với cùng kỳ năm trước. Nợ đọng thuế còn khá cao, chiếm 16% so với dự toán giao thu năm 2020.

Quang cảnh cuộc họp

Để khắc phục khó khăn và quyết tâm phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2020 đã được Chính phủ và HĐND tỉnh giao. Ngày 13/5/2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế của tỉnh đã họp, thống nhất và đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo đã kết luận, giao nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban chỉ đạo tập trung vào một số giải pháp sau:

(1) Tập trung thu hồi nợ đọng thuế: Tính đến thời điểm tháng 30/4/2020 tổng số tiền nợ thuế là 361 tỷ đồng (trong đó: nợ có khả năng thu là 260 tỷ đồng, nợ khó thu là 79 tỷ đồng, nợ điều chỉnh là 22 tỷ đồng), giao cơ quan thuế phân loại để có giải pháp chủ động, quyết liệt, thông báo các doanh nghiệp có số nợ đọng thuế lớn gửi NHNN, KBNN và các ngân hàng thương mại để phối hợp trong công tác thu hồi nợ.

(2) Quản lý khai thác các nguồn thu còn dư địa để bù đắp các nguồn thu thiếu hụt như: Thu tiền sử dụng đất, thu hồi nợ đọng thuế, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thu từ doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý ...

(3) Đẩy mạnh công tác giải ngân: Triển khai thực hiện nhanh công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, giải ngân thanh toán; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhất là vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; kiên quyết cắt giảm, điều chỉnh vốn đối với các chủ đầu tư, nhà thầu có năng lực kém.

(4) Sớm triển khai Nghị quyết 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019; Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 08/4/2020 để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

(5) Đẩy mạnh cải cách hành chính: Rà soát, lược bỏ các thủ tục rườm rà, không cần thiết để tạo môi trường thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 04-CT/BTC ngày 15/10/2018 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng trên địa bàn tỉnh, tăng cường đôn đốc, thu hồi các khoản nợ đọng có khả năng thu hồi vào NSNN.

(Nguồn: Nguyễn Thị Hồng)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 126
  • Khách trong ngày: 259
  • Khách online: 37
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính