Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Cập nhật: 28/3/2021 | 6:37:15 PM

Ngày 27-28/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã có trên 130 điểm cầu trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, tại điểm cầu của Sở Tài chính, Đảng bộ Sở Tài chính đã tổ chức cho 100% đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở tham dự Hội nghị theo chương trình Hội nghị trực tuyến của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Sở Tài chính

Hội nghị đã được các đồng chí báo cáo viên cấp Trung ương quán triệt 5 chuyên đề, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, bao gồm:

Chuyên đề 1: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thực hiện.

Chuyên đề 2: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thực hiện.

Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thực hiện.

Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, do đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện.

Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia, do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thực hiện.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Sở Tài chính

Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở có ý thức, tinh thần học tập nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ các nội dung tại Hội nghị, qua đó đã nắm chắc những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Trên cơ sở nội dung đã được tiếp thu tại Hội nghị, Đảng bộ Sở Tài chính  chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết theo tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị, nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động để tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết trong toàn Đảng bộ.

 

(Nguồn: Trần Đức Nhân)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 421
  • Khách trong ngày: 371
  • Khách online: 70
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính