Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cập nhật: 20/12/2020 | 9:14:17 PM

Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/ĐUK, ngày 25/11/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan và DN tỉnh; Kế hoạch số 94-KH/ĐU, ngày 16/12/2020 của Đảng bộ Sở về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 20/12/2020, Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng Lò Văn Duy, Phó Bí thư Đảng bộ Sở; đồng chí Đinh Xuân Trường, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và DN tỉnh; toàn thể các đồng chí đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tài chính.

Đồng chí Lò Văn Duy, Phó Bí thư Đảng bộ Sở phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở đã được học tập, quán triệt sâu sắc từng lĩnh vực theo các chuyên đề cụ thể. Trong đó, đồng chí báo cáo viên đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình và cung cấp thêm một số thông tin, số liệu, hình ảnh để chứng minh, làm rõ 5 chuyên đề gồm:

          Chuyên đề 1: Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; quan điểm chỉ đạo và các chương trình trọng điểm, nhiệm vụ đột phá, giải pháp trọng tâm;

          Chuyên đề 2: Tình hình phát triển kinh tế của tỉnh 5 năm 2015 - 2020; mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025;

          Chuyên đề 3: Phát triển văn hóa, xã hội 5 năm 2015 - 2020; mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2020 - 2025;

          Chuyên đề 4: Đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, mở rộng và phát triển quan hệ đối ngoại;

          Chuyên đề 5: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc.

          Qua đó đã giúp cho các đồng chí đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở nâng cao nhận thức và nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết, tạo sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng và hành động, quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra.

Đồng chí Đinh Xuân Trường, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trình bày các chuyên đề tại Hội nghị.

Đảng viên, CCVC và người lao động thuộc Sở dự Hội nghị.

          Sau Hội nghị, đồng chí Lò Văn Duy, Phó Bí thư Đảng bộ Sở đề nghị các đồng chí BCH Đảng bộ Sở bám sát các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết và chương trình hành động, kế hoạch của cấp ủy cấp trên để thảo luận, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết, đảm bảo sát với thực tiễn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Sở, của ngành; đề nghị các đồng chí Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về toàn bộ nội dung Nghị quyết, phát huy vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết đề ra, chỉ đạo đảng viên, CCVC và người lao động viết bài thu hoạch theo đề cương gợi ý.

          Sau kết thúc Hội nghị 05 ngày, toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động viết tay bài thu hoạch, nộp về Đảng bộ Sở tổng hợp, báo cáo kết quả học tập lên cơ quan Đảng cấp trên theo quy định.

(Nguồn: Sở Tài chính)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 328
  • Khách trong ngày: 268
  • Khách online: 66
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính