Công bố Kết luận thanh tra tại Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh Lai Châu

Cập nhật: 2/12/2020 | 9:55:46 AM

Thực hiện Quyết định số 238/QĐ-STC ngày 23/10/2020 của Giám đốc Sở Tài chính về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách tiền và tài sản nhà nước năm 2019, đơn vị: Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh Lai Châu.

Ngày 01/12/2020, Sở Tài chính tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 2624/KL-STC ngày 30/11/2020 về công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2019 tại Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh Lai Châu.

Dự buổi công bố Kết luận thanh tra, gồm có: Ông Lò Văn Duy, Phó Giám đốc Sở Tài chính (Chủ trì); Ông Hà Văn Phong, Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh Lai Châu; Bà Đỗ Thị Nghiệp, kế toán trưởng; ông Trần Trung Kiên, Trưởng phòng kỹ thuật; Bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng đoàn thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 238/QĐ-STC ngày 23/10/2020 của Giám đốc Sở Tài chính. Bà Nguyễn Thị Hương, P. Chánh Thanh tra Sở Tài chính-Trưởng Đoàn thanh tra thông qua kết luận thanh tra. Qua đó, các đại biểu dự họp trao đổi, thống nhất nội dung kết luận thanh tra.

Quang cảnh buổi làm việc tại Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh Lai Châu

Phát biểu tại buổi công bố kết luận thanh tra; ông Lò Văn Duy, Phó Giám đốc Sở Tài chính ghi nhận việc triển khai, thực hiện tốt các nội dung thanh tra tại Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông theo quy định của pháp luật; đồng thời, đề nghị Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông khắc phục tồn tại, hạn chế trong kết luận đã nêu và tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thời gian tới.

(Nguồn: Nguyễn Văn Thuận)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 37
  • Khách trong ngày: 48
  • Khách online: 16
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính