Đảng bộ Sở Tài chính - 15 năm xây dựng, phát triển
Kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Tài chính Việt Nam, 58 năm ngành Tài chính Lai Châu; Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính

Chi bộ Sở Tài Chính hình thành cùng với việc chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu mới. Từ 26 đảng viên ban đầu, sau 15 năm đã phát triển thành Đảng bộ với 41 đảng viên sinh hoạt tại 03 chi bộ trực thuộc. 15 năm qua, Đảng bộ luôn phát huy vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo Sở Tài Chính hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào thành công của 15 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Lai Châu và 75 năm truyền thống ngành Tài chính Việt Nam.

Những năm qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ Tài Chính, Đảng ủy Sở Tài chính đã tập trung xây Đảng bộ vững mạnh và lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. Xác định công tác chính trị tư tưởng có vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng Đảng bộ vững mạnh, qua các giai đoạn Đảng ủy luôn coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng, hằng năm 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động cơ quan được triển khai học tập, quán triệt đầy đủ nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo Bác (theo các chỉ thị 06 khóa X, Chỉ thị 03 khóa XI, Chỉ thị 05 khóa XII của của Bộ Chính trị) và nội dung “Thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu” của Bác sâu rộng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong ý thức và hành động mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng. Việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng được triển khai hiệu quả, tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình chỉ ra và khắc phục những hạn chế của cá nhân và tập thể theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; rà soát đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái chính trị tư tưởng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Gắn thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng với học tập làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên trong chi bộ góp phần xây dựng chi bộ và vững mạnh. Hằng năm, Đảng ủy chỉ đạo cán bộ đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu sát với chức trách, nhiệm vụ được giao và giám sát quá trình thực hiện.

Công tác tổ chức, cán bộ được quan tâm thường xuyên. Chi bộ quan tâm, thường xuyên lãnh đạo đoàn thể cơ quan trong quá trình công tác phát hiện, rèn luyện, giáo dục các quần chúng ưu tú giới thiệu lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng để phát triển Đảng, tính từ 2004 đến nay Đảng bộ đã kết nạp được 38 đảng viên. Trước sự lớn mạnh của Chi bộ, năm 2018 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ra quyết định thành lập Đảng bộ sở Tài Chính - đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng bộ. Công tác đạo tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ được quan tâm, thường xuyên cử cán bộ đi đào tạo lý luận chính trị và chuyên môn theo các diện quy hoạch đúng quy định, đối tượng. Nếu tính đầu năm 2004 cơ quan mới chỉ có 21 Đ/c có trình độ đại học; 01 đ/c trình độ cao cấp lý luận và 02 Đ/c trình độ trung cấp luận thì đến nay, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Sở Tài chính về cơ bản đã có trình độ chuyên môn phù hợp và đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Từ năm 2004 đến nay, Sở đã cử được 56 lượt cán bộ đi đào tạo. Trong đó: Đào tạo chuyên môn với 18 đ/c Đại học, 12 Đ/c sau Đại học; đào tạo về lý luận chính trị: Trung cấp 15 Đ/c, Cao cấp 12 Đ/c. Thường xuyên cử cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao nghiệp cụ chuyên môn của ngành. Tính đến nay, trình độ chuyên môn công chức viên chức hiện có mặt: Thạc sỹ 12 đ/c, chiếm 21,4%; Đại học: 41 đ/c, chiếm 73,2%; Công nhân kỹ thuật: 02 đ/c lái xe; còn lại 01 đ/c (văn thư, phục vụ). Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp: 11 đ/c; Trung cấp 18 đ/c. Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên cao cấp: 01 đ/c; Chuyên viên chính: 11 đ/c; Chuyên viên: 39 đồng chí. Trình độ tin học, ngoại ngữ: 53 đồng chí đã có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức của bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (Nghị quyết 18-NQ/TW), Ban Chấp hành Đảng bộ đã tham mưu xây dựng đề án sắp xếp phòng chuyên môn thuộc sở từ 07 phòng xuống còn 06 phòng. Việc thực được triển khai dân chủ, khách quan tạo được sự đồng thuận cao trong tập thể.

Công tác kiểm tra, giám sát được đảng ủy quan tâm lãnh đạo thường xuyên theo chương trình, kế hoạch nhiệm kỳ, hằng năm; công tác dân vận chính quyền được đẩy mạnh; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan được mở rộng; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể triển khai nhiệm vụ và triển khai rộng rãi phong trào thi đua trong tập thể cơ quan. Đảng ủy cùng tập thể cơ quan thực hiện nghiêm túc công tác nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đúng quy trình; triển khai thực hiện nghiêm quy định đảng viên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng nơi cư trú. Nhiều năm liền Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2019, có 30/37 đảng viên chính thức đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 81,8%; 06/37 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 16,2%; 2/3 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 1/3 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ Sở Tài chính được xếp loại Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được Đảng ủy sát sao quan tâm. Những năm qua, Sở Tài chính luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được UBND tỉnh giao phó, chủ động tham mưu quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương. Với những đóng góp to lớn đó, nhiều năm liền cơ quan đã đạt được nhiều danh hiệu thi đua của các bộ, ngành trung ương và  UBND tỉnh Lai Châu, năm 2012 Sở Tài chính được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng III; trong giai đoạn 2015-2020 Sở Tài chính có: 18 lượt tập thể được Chủ tịch UBND tinh công nhận Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, 03 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; 10 lượt cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua tỉnh Lai Châu”, 04 lượt cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì,  Ba;  4 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 04 lượt tập thể và 32 lượt cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 03 lượt tập thể và 33 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Tài chính. Có được những kết quả trên, là nhờ Đảng ủy đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành tập thể cơ quan vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kết quả đó có thể chỉ ra một số kinh nghiệm sau đây.

Một là, Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, pháy huy vai trò trách nhiệm của các đồng chí cấp ủy viên, nhất là Bí thư Đảng ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị cũng như công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Hai là, Thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng trong Đảng bộ, duy trì nề nếp sinh hoạt đảng theo quy định gắn với giáo dục, rèn luyện và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị vững vàng và trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Ba là, Đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác gắn với triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao ý thực chính trị của mỗi đảng viên, xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.  Coi trọng thực hiện các quy định nêu gương của Trung ương.

Bốn là, Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như thực hiện chức trách của đảng viên. Làm tốt công tác đánh giá tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện tốt quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Kịp thời biểu dương cách làm hay, việc làm sáng tạo, điển hình trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các phong trào của đơn vị; kịp thời nhắc nhở, uốn nắn những biểu hiện hạn chế mới nảy sinh.

Năm là, Nắm chắc diễn biến tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên để kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng có biện pháp kịp thời điều chỉnh để phát huy tinh thần đoàn kết, tính sáng tạo xây dựng tập thể Đảng bộ vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Nhìn lại chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ Sở Tài chính Lai Châu để thấy rõ vai trò của Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo ngành tài chính của tỉnh trong tham mưu cho UBND tỉnh về lĩnh vực tài chính. Đây không những là kết quả của riêng ngành Tài Chính Lai Châu mà còn là sự đóng góp to lớn cùng với những kết quả của Đảng bộ tỉnh Lai Châu sau 15 năm chia tách, thành lập và của ngành Tài chính cả nước. Hướng đến chào mừng 75 năm ngày thành lập ngành Tài chính, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Tài chính tỉnh Lai Châu không ngừng ra sức rèn luyện, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 và kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Tài chính Việt Nam chuẩn bị Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính.

(Nguồn: Lê Tuấn Anh )