75 năm một chặng đường và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tài chính - ngân sách năm 2020

Cập nhật: 22/6/2020 | 5:12:24 PM

Cách đây 75 năm, đúng vào ngày ra đời của Chính phủ cách mạng lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 28 tháng 8 năm 1945, ngành Tài chính được thành lập và ngày này hàng năm đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định là Ngày Truyền thống của ngành Tài chính Việt Nam.

Trong lịch sử 75 năm xây dựng và phát triển (28/8/1945 - 28/8/2020), ngành Tài chính cách mạng Việt Nam nói chung và ngành tài chính Lai Châu nói riêng đã ghi nhận sự cống hiến công sức, tâm huyết của rất nhiều bậc lão thành cách mạng và lớp lớp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính “vừa hồng, vừa chuyên”.

Năm nào cũng vậy, cứ mỗi lần tới ngày này, bản thân tôi cảm thấy xúc động xen lẫn niềm tự hào, vui với niềm vui chung của ngành Tài chính. Tôi may mắn vì sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đất nước hòa bình, không còn tiếng bom đạn, khác với các bậc cha chú trong ngành tài chính đã phải cống hiến tuổi trẻ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Và tôi luôn lấy đó là những tấm gương để mình phấn đấu học tập trong suốt cuộc hành trình phía trước.

Công tác trong ngành Tài chính đã gần 20 năm nay, trải qua nhiều chức vụ khác nhau, điều thôi thúc tôi phấn đấu không ngừng nghỉ đó là trách nhiệm của một người đảng viên, một người cán bộ tài chính, một người luôn ý thức phải cố gắng phấn đấu, khẳng định bản lĩnh chính trị, cách mạng và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của ngành. Tôi luôn ý thức, phải cố gắng phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao đồng thời giữ vững phẩm chất của người cán bộ ngành tài chính; Tôi luôn trăn trở nghiên cứu, cùng tập thể Ban lãnh đạo Sở và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Tài chính tỉnh Lai Châu tìm giải pháp không ngừng đổi mới công tác tham mưu, đẩy mạnh cải cách hành chính, chỉ đạo, triển khai thực hiện và điều hành quản lý ngân sách Nhà nước, bám sát dự toán được giao, cân đối, bổ sung kịp thời ngân sách cho các đơn vị, địa phương; thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao hiệu quả từng đồng vốn đầu tư của Nhà nước, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát triển KT-XH, An ninh - Quốc phòng trên địa bàn toàn tỉnh. 15 năm qua, kể từ ngày chia tách thành lập tỉnh Lai Châu (mới), nguồn thu ngân sách hằng năm của Tỉnh đều tăng, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chi; chỉ tính riêng thu ngân sách trên địa bàn đã tăng từ 24 tỷ năm 2004 lên 2.159 tỷ đồng vào năm 2019. Nhìn những tuyến đường apphan êm ái từ thành phố Lai Châu đi các huyện; những tuyến đường bê tông liên xã, liên bản thuận tiện đi lại quanh năm; những cánh rừng ngày càng xanh mướt; những bản làng mái ngói đỏ tươi, rực sáng ánh điện khi mặt trời xuống núi...; Tôi hiểu rằng, Lai Châu của Tôi đã thực sự chuyển mình.

Với tôi, năm 2020 là năm đặc biệt có ý nghĩa quan trọng của đất nước, của tỉnh, là năm cuối cùng thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020) chuẩn bị tạo đà cho Kế hoạch 5 năm (2021 – 2025) và chiến lược 10 năm (2021 – 2030) là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ tỉnh Lai Châu (2015 -2020) và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào năm 2021.

Nhắc tới nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2020, Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính đã ban hành Nghị quyết số 01- NQ/BCSĐ ngày 3/1/2020 về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính NSNN năm 2020; Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 16/QĐ-BTC ngày 3/01/2020 về chương trình hành động của Bộ Tài chính để thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và NSNN 2020 với 72 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 162 Đề án (trong đó có 56 Đề án của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 106 Thông tư của Bộ Tài chính). Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã ban hành Quyết định số 17/QĐ- BTC ngày 3/1/2020 về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia với 04 nhóm giải pháp với 89 sản phẩm đầu ra. Đồng thời, tại Hội nghị tổng kết Ngành Tài chính vừa qua, Bộ đã đề ra 8 nhóm giải pháp với 24 giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính NSNN năm 2020.

Đối với ngành Tài chính Lai Châu trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các bộ, ngành Trung ương, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và cấp ủy Đảng, chính quyền các huyện, thành phố đã đề ra nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2020 như sau:

- Quán triệt, thực hiện tốt kết luận của UBND tỉnh tại Hội nghị bàn một số giải pháp triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và dự toán năm 2020; Chủ động tham mưu trong quản lý, điều hành theo các văn bản chỉ đạo điều hành của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý tài chính ngân sách năm 2020, phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán được HĐND tỉnh và Bộ Tài chính và tỉnh giao; chi ngân sách đảm bảo đúng chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức theo đúng dự toán được giao, chống thất thoát lãng phí, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật, hạn chế tối đa việc chi chuyển nguồn sang năm sau.

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác khoá sổ và mở sổ sách kế toán đảm bảo đúng quy định của Luật Kế toán; thực hiện đối chiếu xác định số liệu thu, chi NSĐP, chuyển nguồn dư dự toán, dư tạm ứng và thực hiện việc quyết toán của các đơn vị dự toán đơn vị dự toán khối tỉnh để phục vụ công tác quyết toán NSĐP năm 2019;

- Phối hợp với các sở, ngành, các huyện, thành phố và Hiệp hội các doanh nghiệp tỉnh Lai Châu tham mưu xây dựng cơ chế chính sách nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút mạnh mẽ các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh.

- Tập trung rà soát các cơ chế chính sách tài chính của địa phương đã ban hành để bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp. Kịp thời tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giai đoạn 2017 – 2020 và định mức chi thường xuyên 2017 – 2020 để ban hành định mức mới giai đoạn 2021 – 2025.

- Tiếp tục đề ra các giải pháp thực hành tiết kiệm CLP, tham nhũng trong quản lý, sử dụng ngân sách như: Ban hành định mức chi thường xuyên, thực hiện công khai ngân sách, nâng cao chất lượng trong công tác thẩm tra từ khâu lập dự toán, quyết toán ngân sách; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức;

- Chủ động tham mưu đề ra các giải pháp nhằm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các kết luận; các đề án, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; Thực hiện có hiệu quả việc rà soát, sắp xếp, xử lý nhà đất, tài sản công; công tác cổ phần, thoái vốn tại Doanh nghiệp nhà nước.

- Tổ chức thực hiện công tác thẩm tra việc giao dự toán và phân bổ dự toán năm 2020 cho các huyện, thành phố và các đơn vị dự toán khối tỉnh theo quy định; thực hiện việc thông báo nguồn để các huyện thực hiện việc rút dự toán và thực hiện nhập liệu dự toán chi thường xuyên, chi đầu tư đảm bảo kịp thời đúng quy định.

- Chủ động phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn đầu tư kế hoạch năm 2020. Triển khai việc nhập liệu dự toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 trên hệ thống Tabmis đảm bảo việc thanh toán nguồn vốn kế hoạch năm 2020 đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Thực hiện công tác đối chiếu quyết toán nguồn vốn đầu tư năm 2019 với kho bạc nhà nước; tổ chức thực hiện công tác thẩm định và thông báo quyết toán nguồn đến chủ đầu tư theo quy định.

- Kịp thời theo dõi chặt chẽ tình hình biến động tăng, giảm của giá cả thị trường, thực hiện chế độ báo cáo tình hình giá cả hàng hoá hàng tháng đảm bảo thời gian quy định; tham mưu về các cơ chế, chính sách nhằm đảm bảo sự bình ổn về giá cả thị trường nhất là các mặt hàng thuộc danh mục nhà nước định giá, đăng ký giá và niêm yết giá, tăng cường kiểm tra công tác bình ổn giá nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán.

Với những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể mà Ngành Tài chính đã đề ra trong năm 2020. Tôi nghĩ với tinh thần quyết tâm cao nhất, Đảng bộ, ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành tài chính sẽ kế thừa và phát huy truyền thống 75 năm đoàn kết thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và UBND tỉnh giao.

(Nguồn: Dương Quốc Hoàn)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 120
  • Khách trong ngày: 124
  • Khách online: 29
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính