TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SỞ TIN TỨC - SỰ KIỆN HỆ THỐNG VĂN BẢN HỎI ĐÁP VỀ CSTC CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN ĐOÀN THỂ
Công khai Dự toán NSĐP năm 2019
Tập huấn quản lý tài sản công trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Dự thảo Nghị quyết Quy định Về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Lần 3)
THÔNG BÁO
Thông tư 211/2014/TT-BTC
Tài chính Lai Châu một chặng đường
Công khai Dự toán NSĐP năm 2019
Tập huấn quản lý tài sản công trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Dự thảo Nghị quyết Quy định Về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Lần 3)
THÔNG BÁO
Thông tư 211/2014/TT-BTC
Tài chính Lai Châu một chặng đường
Dự thảo Hướng dẫn thực hiện một số nội dung việc mua sắm tài sản theo phương thức tập trung
Căn cứ Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh Lai Châu. Sở Tài chính xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung việc mua sắm tài sản theo phương thức tập trung, đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố tham gia theo yêu cầu tại Công văn số 256/STC-GCS ngày 12/3/2019 của Sở Tài chính.
Công văn số 257/STC-GCS về việc báo cáo tình hình triển khai ứng dụng CNTT vào công tác quản lý tài sản công
Báo cáo tình hình giá thị trường tháng 02 năm 2019
Báo cáo tình hình giá thị trường tháng 01 năm 2019
Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ năm 2019
Thông báo bán đấu giá cổ phần
Phát động tham gia cuộc thi "Tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu mới"
Mua sắm tài sản công đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả
Trong những tháng đầu năm 2012, các bộ, ngành, địa phương vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm túc tạm dừng mua sắm mới tài sản theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ. Việc mua sắm tài sản phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
  Tháng 9: CPI bình quân cả nước tăng 2,2%
  Xử lý bội chi ngân sách nhà nước nhằm kiềm chế lạm phát hiện nay
  Bội chi ngân sách nhà nước năm 2010 bằng 5,8% GDP
  Thu ngân sách nhà nước tăng 21,6%
Báo cáo tài chính DN: Nên hướng đến theo chuẩn mực quốc tế
Lập báo cáo tài chính chuẩn xác, minh bạch có ý nghĩa không chỉ trong xây dựng uy tín doanh nghiệp (DN) mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý kinh doanh và điều hành DN. Tuy nhiên, không phải DN nào cũng nhận ra điều này.
  Chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,32%
  Quỹ Tiền tệ quốc tế: Châu Á tiếp tục phát triển mạnh
  Phấn đấu chuyển các đơn vị văn hóa nghệ thuật đủ điều kiện sang tự chủ tài chính
  WB tái cam kết ưu tiên giảm đói nghèo ở các nước đang phát triển
Trang chủ 1
Trang chủ 2
Trang chủ 3
Báo cáo tình hình giá thị trường tháng 02 năm 2019
Ngày 28 tháng 02 năm 2019, Sở Tài chính đã phát hành văn bản số 209/BC-STC Báo cáo giá thị trường tháng 02/2019
  Báo cáo tình hình giá thị trường tháng 01 năm 2019
  BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 8 NĂM 2016
  BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 6 NĂM 2016
  BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 8 NĂM 2015
Ngoại tệ Mua Bán
CHF 22883.82 23343.46
EUR 26117.02 26849.96
GBP 30446.64 30934.19
JPY 205.68 215.22
USD 23160 23260
Trang chủ 3
  Công văn của Tổng cục Thuế số 633/TCT-CC ngày 24/02/2011
  Công văn của Tổng cục Thuế số 592/TCT-HTQT
  Công văn của Bộ Tài chính số 1933/BTC-TCT
  Công văn của Tổng cục Thuế số 1373/TCT-TVQT
  Công văn số 16/STC-GCS ngày 05 tháng 01 năm 2019 của Sở Tài chính
  Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính
  Công văn của Bộ Tài chính số 16126/BTC-TCT
  Quyết định của Tổng cục Thuế số 2506/QĐ-TCT
  Công văn của Bộ Tài chính số 16573/BTC-TCT
  Quyết định số 225/QĐ-TCHQ
Phát động tham gia cuộc thi "Tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu mới"
Ngày 08 tháng 01 năm 2019, Đảng ủy Sở Tài chính phát hành Công văn số 04-CV/ĐU về việc Phát động tham gia cuộc thi "Tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu mới"

Trang được mở: 3552

Khách trong ngày: 3468

Khách online: 10

Lượt khách: 1

Thông báo bán đấu giá cổ phần
Thông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính
Giấy mời
Công văn 7078/BTC-KBNN ngày 30/5/2017 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục Ngân sách nhà nước
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948-11/6/2018)
XIN Ý KIẾN THAM GIA VÀO BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Dự thảo Nghị quyết Quy định Về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Lần 3)
THÔNG BÁO CỬ NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Thông báo tình hình công khai vốn đầu tư XDCB quý III năm 2016
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cung cấp số liệu để các cơ quan, đơn vị tải về.
Giải pháp thuế giá trị gia tăng theo tinh thần Nghị quyết số 37/NQ-CP
Điều hành kinh doanh xăng dầu
Ký kết bản Hiệp định vay tài trợ cho Dự án Y tế Việt Nam
Công tác điều hành giá xăng dầu hiện nay
Kết quả Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 15, ngày 07-08/4/2011, tại Bali, Indonesia
Nội dung Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011
Điều hành giá và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu
Tiếp Chủ tịch KfW và Lễ ký 2 Hiệp định với KfW
Lễ ký Hiệp định vay vốn Quỹ Cô Oét
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính
Quảng cáo cuối trang