TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SỞ TIN TỨC - SỰ KIỆN HỆ THỐNG VĂN BẢN HỎI ĐÁP VỀ CSTC CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
TRANG CHỦ > Phần mềm Ứng dụng ngành tài chính > Kế toán xã
  • Giới thiệu phần mềm
  • Tải phần mềm

Kế toán xã 5.5

     - Đảm bảo tuân thủ các quy định và thông lệ của hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam đã ban hành.

- Xử lý, lưu trữ hệ thống các chứng từ kế toán phát sinh và kết xuất các sổ, thẻ và báo cáo tài chính theo chế độ kế toán Ngân Sách và Tài Chính Xã theo QĐ 94/2005/QĐ–BTC ngày 12/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
- Được cập nhật hệ thống mục lục ngân sách theo QĐ số 33/2008/QĐ–BTC ngày 2/6/2008 và hệ thống chứng từ kế toán ban hành theo QĐ số 120/2008/QĐ-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính
- Đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán theo hướng dẫn của Thông tư số 103/2005/TT-BTC ngày 24/11/2005 của Bộ Tài chính.
- KTXA 5.0 có thể đáp ứng các đặc điểm đặc thù về quy trình quản lý tài chính kế toán của nhiều loại hình đơn vị xã phường, thị trấn.
 

Trang được mở: 95

Khách trong ngày: 141

Khách online: 110

Lượt khách: 1

Tdoffice
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cung cấp số liệu để các cơ quan, đơn vị tải về.
Giải pháp thuế giá trị gia tăng theo tinh thần Nghị quyết số 37/NQ-CP
Điều hành kinh doanh xăng dầu
Ký kết bản Hiệp định vay tài trợ cho Dự án Y tế Việt Nam
Công tác điều hành giá xăng dầu hiện nay
Kết quả Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 15, ngày 07-08/4/2011, tại Bali, Indonesia
Nội dung Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011
Điều hành giá và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu
Tiếp Chủ tịch KfW và Lễ ký 2 Hiệp định với KfW
Lễ ký Hiệp định vay vốn Quỹ Cô Oét
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính
Quảng cáo cuối trang