Thực hiện chi trả tiền lương theo mức lương cơ sở 1.490.000đ/tháng từ ngày 01/7/2019

Cập nhật: 13/6/2019 | 2:00:20 PM

Ngày 12/6/2019, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Văn bản số 1028/UBND-TM về việc thực hiện chi trả tiền lương theo mức lương cơ sở 1.490.000đ/tháng từ ngày 01/7/2019.

         Căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

          Trong khi chờ hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương về điều chỉnh mức lương cơ sở, để đảm bảo kịp thời quyền lợi cho CBCCVC và người lao động. UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, các cơ quan Đảng và Đoàn thể thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố thực hiện chi trả tiền lương như sau:

          1. Thời gian thực hiện

          Tất cả các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách địa phương được chi trả lương theo mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2019 cho các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 38/2019/NĐ-CP.

          2. Nguồn kinh phí thực hiện

          - Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể các khoản chi lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) theo dự toán được cấp có thẩm quyền giao năm 2019 của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp;

          - Sử dụng một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp;

          - Sử dụng 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương thực hiện so với dự toán năm 2018 do UBND tỉnh giao (không kể thu tiền sử dụng đất);

          - Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 còn dư chưa sử dụng đã được chuyển nguồn sang năm 2019 (nếu có).

          3. Tổ chức thực hiện:

          (1) Đối với các đơn vị thụ hưởng NSNN thuộc địa phương quản lý: Lập danh sách bảng lương (Có chi tiết rõ phần chênh lệch tăng thêm từ 1.390.000 đồng lên 1.490.000 đồng) của các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 38/2019/NĐ-CP có mặt từ thời điểm 01/7/2019; gửi đơn vị dự toán cấp I duyệt và tổng hợp gửi cơ quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước cùng cấp.

          (2) Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát thanh toán kinh phí để các cơ quan, đơn vị chi trả lương theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng.

          (3) UBND tỉnh sẽ giao bổ sung dự toán phần chênh lệch tiền lương tăng thêm để chi trả lương và các chính sách theo mức lương cơ sở từ 1.390.000 đồng lên 1.490.000 đồng/tháng (nếu còn thiếu) cho các Sở, Ban, Ngành, cơ quan Đảng, Đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố khi có kết quả thẩm định nhu cầu tiền lương năm 2019.

Bấm vào đây để tải tài liệu

(Nguồn: Sở Tài chính)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 445
  • Khách trong ngày: 338
  • Khách online: 23
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính