TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SỞ TIN TỨC - SỰ KIỆN HỆ THỐNG VĂN BẢN HỎI ĐÁP VỀ CSTC CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN ĐOÀN THỂ
TRANG CHỦ > Nghiên cứu trao đổi Bản in  |  Gửi thư  |  Kênh RSS
Phấn đấu chuyển các đơn vị văn hóa nghệ thuật đủ điều kiện sang tự chủ tài chính
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án "Xây dựng chính sách thẩm định, quảng bá, thuế ưu đãi... đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật trong nước; văn hóa phẩm của Việt Nam đưa ra nước ngoài và giới thiệu tinh hoa văn học, nghệ thuật của thế giới vào Việt Nam; chính sách sưu tầm, chỉnh lý, bảo tồn, phát huy, quảng bá di sản văn học, nghệ thuật dân tộc và phát triển văn học, nghệ thuật quần chúng".Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Internet)
Đề án này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ văn nghệ sĩ tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, có sức lan tỏa lớn; tiếp tục khẳng định đồng thời phát hiện thêm những giá trị mới làm phong phú đời sống văn hóa, văn nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
 
Ngoài ra, Đề án sẽ đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa ở các cơ sở văn hóa, nghệ thuật; phấn đấu đến năm 2020 chuyển các đơn vị văn hóa nghệ thuật có đủ điều kiện (cơ sở vật chât, tài chính, nhân lực...) sang tự chủ tài chính.
 
Để đạt được các mục tiêu trên, Đề án đưa ra 4 giải pháp chính, trong đó có việc xây dựng quy hoạch tổng thể về văn hóa đối ngoại, trong đó bao gồm các hoạt động ngoại giao văn hóa, quảng bá hình ảnh, đất nước con người và văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, làm cơ sở định hướng và hoạch định kế hoạch hàng năm.
 
Bên cạnh đó là giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội và các nguồn vốn tài trợ hợp pháp khác để hỗ trợ và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật trong nước và ra nước ngoài... Xây dựng cơ chế khuyến khích, động viên các cá nhân, tổ chức tham gia nhiều hơn vào các hoạt động quảng bá văn học, nghệ thuật, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra nước ngoài.
 
Theo Chinhphu.vn
(Nguồn: mof )
Share |
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
WB tái cam kết ưu tiên giảm đói nghèo ở các nước đang phát triển (10/5/2011)
Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của khối cơ quan tư pháp (10/5/2011)

Trang được mở: 2224

Khách trong ngày: 2183

Khách online: 1304

Lượt khách: 1

Thông báo bán đấu giá cổ phần
Thông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính
Giấy mời
Công văn 7078/BTC-KBNN ngày 30/5/2017 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục Ngân sách nhà nước
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948-11/6/2018)
XIN Ý KIẾN THAM GIA VÀO BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Dự thảo Nghị quyết Quy định Về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Lần 3)
THÔNG BÁO CỬ NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Thông báo tình hình công khai vốn đầu tư XDCB quý III năm 2016
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cung cấp số liệu để các cơ quan, đơn vị tải về.
Giải pháp thuế giá trị gia tăng theo tinh thần Nghị quyết số 37/NQ-CP
Điều hành kinh doanh xăng dầu
Ký kết bản Hiệp định vay tài trợ cho Dự án Y tế Việt Nam
Công tác điều hành giá xăng dầu hiện nay
Kết quả Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 15, ngày 07-08/4/2011, tại Bali, Indonesia
Nội dung Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011
Điều hành giá và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu
Tiếp Chủ tịch KfW và Lễ ký 2 Hiệp định với KfW
Lễ ký Hiệp định vay vốn Quỹ Cô Oét
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính
Quảng cáo cuối trang