Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của khối cơ quan tư pháp

Cập nhật: 10/5/2011 | 4:41:51 PM

hực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, Khối cơ quan Tư pháp (TANDTC, VKSNDTC, Bộ Tư pháp) đã tích cực chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các địa phương thực hiện kê khai, lập phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý theo quy trình quy định.


Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Internet)
T
Thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, Khối cơ quan Tư pháp (TANDTC, VKSNDTC, Bộ Tư pháp) đã tích cực chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các địa phương thực hiện kê khai, lập phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý theo quy trình quy định. Với mô hình tổ chức theo hệ thống ngành dọc từ trung ương đến cấp huyện nên số cơ sở nhà, đất của ngành khá nhiều và dàn trải trên địa bàn cả nước. Thời gian qua, Cục Quản lý Công sản - Bộ Tài chính đã phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính của Khối thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện kê khai, báo cáo, trên cơ sở đó lập phương án xử lý theo quy định; đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương tiến hành kiểm tra, báo cáo UBND các tỉnh, thành phố có ý kiến đối với phương án xử lý, sắp xếp các cơ sở nhà, đất của ngành theo quy định để gửi Bộ Tài chính xử lý theo quy trình. Đến nay 94 đơn vị thuộc các tỉnh, thành phố với 56,3% cơ sở nhà đất thuộc phạm vi quản lý, sử dụng của khối đã được Bộ Tài chính phê duyệt phương án tổng thể. Tuy vậy, vẫn còn 43,7% cơ sở nhà đất của 95 đơn vị thuộc các tỉnh, thành phố vẫn chưa hoàn thành việc phê duyệt phương án theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Trong khối các cơ quan tư pháp nêu trên, Bộ Tư pháp đã hoàn thành việc phê duyệt phương án của các đơn vị trên địa bàn 40 tỉnh, thành phố.
Để thực hiện quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, từng bước góp phần tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ quan Tư pháp theo tinh thần của Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi TANDTC, VKSNDTC và Bộ Tư pháp đề nghị chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:
- Đối với các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội của VKSNDTC và Bộ Tư pháp, đề nghị sớm hoàn thiện phương án xử lý tổng thể, gửi Bộ Tài chính để xử lý theo quy trình.
- Đối với các đơn vị chưa được phê duyệt phương án xử lý, sắp xếp nhà, đất, khẩn trương thực hiện việc kê khai, phối hợp với Ban chỉ đạo 09 tỉnh, thành phố (nếu có) và các Sở, ngành có liên quan tiến hành kiểm tra hiện trạng, đề xuất phương án xử lý, gửi lấy ý kiến UBND tỉnh, thành phố; trên cơ sở đó, hoàn thiện phương án và gửi về Bộ Tài chính để xem xét, xử lý theo quy định.
- Đối với các đơn vị đã được Bộ Tài chính phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg, đề nghị các cơ quan khối tư pháp quyết định theo thẩm quyền đối với các cơ sở nhà, đất được giữ lại tiếp tục sử dụng, điều chuyển trong nội bộ ngành; chỉ đạo các đơn vị thực hiện bàn giao theo quy định đối với các cơ sở nhà, đất điều chuyển cho các đơn vị khác hoặc chuyển giao về địa phương; chỉ đạo các đơn vị có cơ sở nhà, đất được bán, chuyển nhượng thực hiện việc bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất theo đúng quy định. Số tiền thu được từ bán, chuyển nhượng phải nộp toàn bộ vào tài khoản tạm giữ mở tại Kho bạc nhà nước cấp tỉnh để chi trả các chi phí liên quan và đầu tư xây dựng trụ sở làm việc theo quy định, phần còn lại nộp ngân sách địa phương; đơn vị không được để tiền ngoài tài khoản tạm giữ./.
Theo Cục QLCS

(Nguồn: mof)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 407
  • Khách trong ngày: 482
  • Khách online: 24
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính