• Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của khối cơ quan tư pháp

    Cập nhật: 10/5/2011 | 4:41:51 PM
    hực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, Khối cơ quan Tư pháp (TANDTC, VKSNDTC, Bộ Tư pháp) đã tích cực chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các địa phương thực hiện kê khai, lập phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý theo quy trình quy định.
  • Xem tin theo ngày
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 3016
  • Khách trong ngày: 2037
  • Khách online: 387
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách STC
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính