Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước

Cập nhật: 9/5/2011 | 4:34:42 PM

Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước

Mục lục ngân sách nhà nước - Ảnh minh họa

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 198/2010/TT-BTC quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước.

Theo đó Thông tư có sửa đổi, bổ sung một số điểm như sau: Sửa đổi quy định về hạch toán theo ngành kinh tế (Loại, Khoản) tại điểm 3 mục I phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC; Bổ sung nội dung hạch toán và bổ sung Khoản của Loại 160 “Xây dựng”, như sau: Loại 160 “Xây dựng” còn được dùng để phản ánh các khoản chi kiến thiết thị chính, đầu tư các dự án không xếp được vào các loại, khoản nào phù hợp như dự án hệ thống điện, cấp nước và các công trình khác, và chi quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, vùng, lãnh thổ; Bổ sung Khoản 172: Hoạt động quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, vùng, lãnh thổ.
Ngoài ra, Thông tư còn sửa đổi, bổ sung các mục thu ngân sách nhà nước và báo cáo ngân sách nhà nước theo Mục lục ngân sách nhà nước, cụ thể như sau: Bổ sung Tiểu mục 1014: Thuế thu nhập từ dịch vụ cho thuê nhà, cho thuê mặt bằng của Mục 1000 “Thuế thu nhập cá nhân” Tiểu mục 2; Bổ sung Tiểu mục 1056: Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí thiên nhiên (không kể thuế thu nhập doanh nghiệp thu theo hiệp định, hợp đồng thăm dò, khai thác dầu khí) của Mục 1050 “Thuế thu nhập doanh nghiệp”; Bổ sung Tiểu mục 1057: Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động xổ số kiến thiết; Bổ sung Tiểu mục 1058: Thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản khác và một số tiểu mục của các Mục 1150; 1700; 1750; 2600; Đồng thời huỷ bỏ Tiểu mục 2601 “Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, khí thải, chất thải rắn, khai thác khoáng sản”.
Các báo cáo thu, chi ngân sách nhà nước chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước, các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương gửi về Bộ Tài chính chỉ gửi dữ liệu điện tử (file dữ liệu điện tử) theo địa chỉ tqtns@mof.gov.vn và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo gửi theo file dữ liệu điện tử, không phải in ra giấy. Riêng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an in ra giấy và gửi về Bộ Tài chính theo chế độ bảo mật.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 23/1/2011./.
LP

(Nguồn: mof)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 164
  • Khách trong ngày: 283
  • Khách online: 24
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính